Abrams for Georgia

Bỏ Phiếu

QUAN TRỌNG: Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022 diễn ra vào ngày 24 tháng Năm. Cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra vào ngày 8 tháng Mười Một. Vui lòng lên kế hoạch bỏ phiếu trong cả hai đợt bầu cử.

Photo of Stacey Abrams greeting a supporter in a diner.

Những Ngày Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022

Diễn Ra Bây Giờ: Yêu cầu cung cấp lá phiếu bầu cử sơ bộ để bỏ phiếu qua thư

Thứ Hai, ngày 25 tháng Tư – Hạn chót ghi danh cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ 

Thứ Hai, ngày 2 tháng Năm – Bắt đầu bỏ phiếu sớm trực tiếp 

Thứ Bảy, ngày 7 tháng Năm – Bỏ phiếu bắt buộc vào Thứ Bảy

Chủ Nhật, ngày 8 tháng Năm – Bỏ phiếu vào Chủ Nhật tại các quận được chọn 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng Năm – Hạn chót đăng ký lá phiếu Bầu Qua Thư trong cuộc bầu cử sơ bộ 

Thứ Bảy, ngày 14 tháng Năm – Bỏ phiếu bắt buộc vào Thứ Bảy 

Chủ Nhật, ngày 15 tháng Năm – Bỏ phiếu vào Chủ Nhật tại các quận được chọn 

Thứ Sáu, ngày 21 tháng Năm – Ngày bỏ phiếu sớm cuối cùng

Thứ Ba, ngày 24 tháng Năm – Ngày Bầu Cử

Bỏ Phiếu Sớm Trực Tiếp

Bỏ Phiếu Sớm Trực Tiếp:

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 2 tháng Năm, quý vị có thể bỏ phiếu sớm trực tiếp tại quận cho cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày 24 tháng Năm. Mỗi quận có giờ và địa điểm cụ thể để bỏ phiếu sớm. 

Bỏ Phiếu Sớm Trực Tiếp vào Thứ Bảy:

Bất kể quý vị đang sống ở đâu tại Georgia, quý vị có thể bỏ phiếu sớm trực tiếp cho cuộc bầu cử sơ bộ vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng Năm và ngày 14 tháng Năm. Mỗi quận có giờ và địa điểm cụ thể để bỏ phiếu. 

Bầu Bằng Thư

Bước 1: Yêu cầu lá phiếu vắng mặt để Bầu Bằng Thư

Nếu quý vị dự định bầu bằng thư trong cuộc bầu cử sơ bộ, quý vị phải nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt càng sớm càng tốt. Hạn chót yêu cầu lá phiếu là Thứ Sáu, ngày 13 tháng Năm

Sau khi quý vị đã gửi đơn xin bỏ phiếu vắng mặt, quý vị có thể theo dõi trạng thái của đơn xin bỏ phiếu vắng mặt tại đây →. 

Bước 2: Nhận lá phiếu vắng mặt, điền vào và gửi lại.

Sau khi quý vị yêu cầu lá phiếu vắng mặt, quý vị sẽ nhận được lá phiếu qua đường bưu điện từ quận nơi quý vị cư trú. 

Điền vào lá phiếu và gửi lại đến địa chỉ được cung cấp trên phong bì HOẶC gửi tại thùng đựng phiếu của quận hoặc văn phòng bầu cử của quận.

Quý vị phải gửi phiếu bầu vắng mặt càng sớm càng tốt để đảm bảo phiếu bầu của quý vị được tính!

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Vào Ngày Bầu Cử Sơ Bộ (Thứ Ba, ngày 24 tháng Năm)

Quý vị vẫn có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử, Thứ Ba, ngày 24 tháng Tư tại khu vực bầu cử ở khu phố của quý vị.

Ngay cả khi quý vị đã bỏ phiếu ở cùng một địa điểm trong nhiều năm, hãy kiểm tra kỹ vì một số địa điểm có thể thay đổi.

Ghi Danh

Hạn chót ghi danh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ là Thứ Hai, ngày 25 tháng Tư

Kiểm tra trạng thái ghi danh cử tri tại đây

Hướng dẫn từng bước về cách ghi danh bỏ phiếu tại đây