Chính trị / Khả Năng Chi Trả Nhà Ở /
Chính trị

Khả Năng Chi Trả Nhà Ở

Cuộc khủng hoảng nhà ở giá cả phải chăng ở Georgia kéo theo nhiều gia đình không thể tìm được nhà để mua hoặc thuê trong khả năng chi trả của họ. Việc thiếu nhà ở ổn định, an toàn và giá cả hợp lý làm ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh cuộc sống của người dân — từ giáo dục đến kinh tế cho đến tội phạm. 

Tôi là ứng cử viên duy nhất có kế hoạch toàn diện để giải quyết bốn thách thức lớn về nhà ở mà người dân Georgia phải đối mặt hàng ngày trong các cộng đồng thành thị, ngoại ô và nông thôn. Kế hoạch của tôi sẽ giải quyết:

Khả Năng Chi Trả

Các gia đình lao động ở Georgia thường không thể tìm được nhà ở giá cả phải chăng để mua hoặc thuê. Để đảm bảo các gia đình thuộc mọi mức thu nhập có thể sống trong một ngôi nhà tử tế, tôi sẽ:

 • Hỗ Trợ Những Người Lần Đầu Sở Hữu Nhà và Mở Rộng Chương Trình DREAM GEORGIA.
  • Hỗ trợ những người lần đầu sở hữu nhà thông qua hỗ trợ tài chính hợp lý, hỗ trợ trả trước, hỗ trợ chi phí khi vay tiền mua nhà và cung cấp hướng dẫn cho người mua nhà. 
  • Tăng cường hỗ trợ kinh phí cho những người lần đầu mua nhà.
 • Tập Trung Ngân Sách cho Quỹ Tín Thác Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng.
  • Tăng ngân sách cho Quỹ Tín Thác Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng ở mức gấp mười lần mức hiện tại (tăng từ $3 triệu lên $32 triệu) và tìm kiếm nguồn doanh thu tập trung.
 • Nghiêm Cấm Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Mức Thu Nhập.
  • Sửa đổi Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng Georgia để cấm phân biệt đối xử với người thuê nhà dựa trên mức thu nhập của họ.
 • Trao Quyền cho Chính Quyền Địa Phương Bảo Vệ Chủ Nhà và Người Thuê Nhà.
  • Cho phép địa phương thực hiện các biện pháp để bảo vệ chủ nhà và người thuê nhà, bao gồm các sắc lệnh về nhà ở công bằng tại địa phương hoặc bảo vệ người thuê nhà thông qua yêu cầu khảo sát các hộ nhà riêng cho thuê.

Nguồn Cung Nhà Ở và Tính Phù Hợp Để Ở

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở giá cả phải chăng ở Georgia là nguồn cung hạn chế nhà ở và căn hộ cho thuê với giá hợp lý, an toàn và phù hợp để ở. Để tăng nguồn cung tất cả các loại hình nhà ở — không chỉ là các tòa nhà chung cư cao cấp mới — tôi sẽ đề xuất và ủng hộ đạo luật mà sẽ:

 • Trao Quyền Cho Các Địa Phương để Tạo Ra Một Loại Thuế Bất Động Sản Riêng Biệt.
  • Thông qua đạo luật cho phép các địa phương tạo ra một loại thuế bất động sản riêng cho các dự án nhà ở giá cả phải chăng đủ tiêu chuẩn, điều này sẽ cho phép các địa phương đưa ra các ưu đãi thuế bổ sung để tạo ra các căn hộ có giá cả phải chăng.
 • Cho Phép Chính Quyền Địa Phương Tăng Nguồn Cung Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng.
  • Cho phép chính quyền địa phương sử dụng phí tác động từ dự án phát triển để cấp vốn cho dự án nhà ở giá cả phải chăng hoặc yêu cầu bồi thường cho những người phải di dời do dự án phát triển mới.
  • Làm rõ rằng các địa phương được phép áp dụng các quy định quy hoạch bao trùm để đáp ứng nhu cầu địa phương và thúc đẩy sự đa dạng kinh tế.
 • Yêu Cầu Chủ Nhà Cung Cấp Nhà Ở An Toàn, Phù Hợp Để Ở.
  • Bao gồm điều khoản tiêu chuẩn về tính phù hợp để ở vào tất cả các hợp đồng thuê nhà và trao quyền cho địa phương để thực thi các yêu cầu về an toàn đối với nhà cho thuê.
 • Đưa Ra Ưu Đãi Thuế Đối Với Loại Nhà Ở Cho Thuê Được Cải Tiến Dựa Trên Tính An Toàn và Tiết Kiệm Năng Lượng.
  • Ưu đãi thuế cho những chủ nhà thực hiện cải tiến về an toàn và tiết kiệm năng lượng cho nhà cho thuê của họ (ví dụ: sửa chữa hệ thống chiếu sáng, kiến ​​trúc và an ninh).

Nhà Ở Cho Người Có Thu Nhập Thấp

 • Yêu cầu bổ sung tiêu chuẩn về khả năng chi trả cho các dự án Tín Dụng Thuế Nhà Ở Cho Người Có Thu Nhập Thấp (LIHTC) của liên bang.
  • Yêu cầu các dự án LIHTC phục vụ một số hộ gia đình ở mức 40% Thu Nhập Trung Bình Hàng Năm (AMI) trong một khu vực.
  • Đảm bảo Bộ Các Vấn Đề Cộng Đồng (DCA) ưu tiên các nhà phát triển phi lợi nhuận thông qua dự án LIHTC. 
  • Yêu cầu các nhà phát triển được hưởng lợi từ dự án LIHTC xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng.
 • Lập ra tiêu chuẩn về khả năng chi trả và thời hạn 
  • Yêu cầu các dự án phát triển được hưởng lợi từ hỗ trợ của tiểu bang thông qua các ưu đãi thuế theo luật tiểu bang (như các quận phân bổ thuế) phải tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng chi trả và thời hạn đã đặt ra.

Chỉnh Trang Đô Thị

Sự phát triển bất động sản gần đây chủ yếu mang lại lợi ích cho các hộ gia đình giàu có, dẫn đến đẩy giá nhà, thuế bất động sản và giá thuê nhà tăng cao. Để bảo vệ những cư dân lâu năm khỏi việc phải di dời khỏi các khu dân cư sang trọng, tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau:

 • Tạo một quỹ thường trực để hỗ trợ tài chính cho việc hoãn thuế bất động sản
  • Việc hoãn thuế bất động sản tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình phải đối mặt với thuế bất động sản đang tăng nhanh đóng vai trò như một “thiết bị ngắt mạch”. Đối với những chủ sở hữu bất động sản này, việc tăng thuế bất động sản sẽ được hoãn lại cho đến khi bất động sản được bán với mức giá cao nhất của tài sản.
 • Cho phép người dân mua nhà cũng như mua lại, bảo tồn và duy trì nhà ở giá cả phải chăng 
  • Đồng đầu tư vốn vào các chương trình hỗ trợ tài chính để giúp người dân mua nhà khi các đơn vị nhà cho thuê của họ được Toggle thành đơn vị nhà sở hữu
  • Thông qua mua lại, bảo tồn và duy trì “nhà ở giá cả phải chăng tự nhiên” — thường là các tòa nhà cũ hơn trong các khu dân cư sang trọng.

Tình Trạng Vô Gia Cư

Rất nhiều gia đình ở Georgia đang trong tình cảnh vô gia cư vì chi phí nhà ở cao, hỗ trợ thuê nhà bị trì hoãn, mức lương thấp và thiếu các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết. Để bảo vệ người dân Georgia khỏi tình trạng vô gia cư và giúp những người đang trong tình cảnh vô gia cư tìm được nhà ở, tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau:

 • Lập một kế hoạch tổng thể để giải quyết tình trạng vô gia cư 
  • Ưu tiên xem xét cho cựu chiến binh, người khuyết tật và từng bị giam giữ đang đối mặt với tình trạng bấp bênh về nhà ở hoặc vô gia cư.
 • Cung cấp nhà tạm trú, hỗ trợ và các nguồn lực để ngăn chặn tình trạng vô gia cư
  • Cung cấp thêm giường tạm trú cho những người là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình.
  • Hỗ trợ các chương trình tái định cư nhanh để cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn nhằm giúp các gia đình chuyển từ tình trạng vô gia cư sang nhà ở lâu dài.
  • Thúc đẩy chương trình trợ giúp pháp lý để giúp các gia đình đối phó với đe dọa bị trục xuất và tịch biên nhà.
  • Hỗ trợ người vô gia cư, người mắc bệnh tâm thần và người khuyết tật Georgia bằng cách tăng trợ cấp cho Quỹ Ủy Thác Nhà Ở Tiểu Bang dành cho Người Vô Gia Cư và Chương Trình Phiếu Nhà Ở Georgia.
  • Thay vì bắt những người đang trong tình cảnh vô gia cư vô tù, tôi sẽ thúc đẩy các chương trình thực thi pháp luật cho phép chuyển họ đến các dịch vụ khác. Một ví dụ về cách làm này là Sáng Kiến ​​Chuyển Hướng và Chính Sách Thay Thế của Atlanta
  • Thiết lập Quỹ Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp lâu dài để bảo vệ các hộ gia đình gặp khó khăn tài chính đột ngột.
  • Hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc phát triển và vận hành các cơ sở hỗ trợ về nhà ở.
  • Tạo Quỹ Tín Dụng Thuế Thu Nhập Tiểu Bang (EITC) để giúp những người lao động Georgia có thu nhập thấp và tạo điều kiện cho nhiều gia đình đủ khả năng mua nhà hơn.
 • Phân bổ số tiền liên bang và tiểu bang chưa sử dụng để hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp 
  • Đẩy nhanh việc phân bổ hơn $450 triệu tiền hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp từ nguồn kinh phí liên bang chưa sử dụng. 
 • Bảo vệ người dân Georgia khỏi bị trục xuất và tịch biên nhà:
  • Bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất khỏi nhà bằng cách yêu cầu phải đưa ra thông báo trước một khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian đó người thuê nhà có thể sửa chữa mọi vi phạm và yêu cầu nguyên nhân hợp lý cho việc trục xuất.
 • Thiết lập quy trình tịch biên bất động sản theo quy định pháp luật ở Georgia.
  • Giảm tỷ lệ tịch biên bất động sản và biến Georgia thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn cho những người bán các khoản thế chấp dưới chuẩn với mức giá cao một cách vô đạo đức.
Chính trị / Khả Năng Chi Trả Nhà Ở /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.