Chính trị / Dịch Chuyển Xã Hội /
Chính trị

Dịch Chuyển Xã Hội

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi hiểu rằng nơi chúng ta xuất phát sẽ không quyết định đích đến của chúng ta. Tôi lớn lên trong gia đình gồm năm anh chị em, cha mẹ tôi đã phải vất vả làm việc nhưng chúng tôi vẫn phải vật lộn để chi trả hóa đơn, cha mẹ tôi muốn đảm bảo cả sáu anh chị em tôi đều có được sự giáo dục tốt nhất và đạt được Giấc Mơ Mỹ. Cha mẹ tôi đã dạy chúng tôi rằng chìa khóa của sự thành công là niềm tin, gia đình, phục vụ, giáo dục và trách nhiệm. Bên cạnh đó, họ cũng dạy chúng tôi rằng chúng tôi có trách nhiệm làm cho thế giới trở nên công bằng hơn, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào chúng tôi có thể.

Ở Georgia ngày nay, có rất nhiều người đang làm tốt, một số đang làm rất tốt và những người khác có được những gì họ muốn. Chúng ta nên ăn mừng thành công ở Georgia, nhưng chúng ta không bao giờ nên coi cơ hội là một đặc ân. 

Trên cương vị thống đốc, tôi cam kết sẽ loại bỏ những rào cản đang ngăn cản rất nhiều người ở Georgia được có ước mơ và tiến lên phía trước. Mã vùng, hoàn cảnh xuất thân hay quyền lực không quyết định tương lai của quý vị hay gia đình quý vị.

Người Cao Tuổi

Người cao tuổi ở Georgia là tài sản to lớn đối với tiểu bang chúng ta. Cho dù nhờ kinh nghiệm sống của họ trong lực lượng lao động đa dạng của tiểu bang hay khả năng lãnh đạo tự nguyện mà họ cung cấp cho các tổ chức cộng đồng, người cao tuổi là lực lượng không thể thiếu trong xây dựng các cộng đồng thịnh vượng ở mọi khu vực của Georgia. 

 • Tăng Cường Các Trung Tâm Nguồn Lực cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật. Trợ giúp người cao tuổi tại tuổi bang bằng cách tăng cường hỗ trợ cho Các Trung Tâm Nguồn Lực cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật, nhằm cung cấp kết nối quan trọng giữa người cao tuổi và dịch vụ. 
 • Dành nguồn lực cho chương trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng và chương trình Dịch Vụ Tại Nhà và Dựa Vào Cộng Đồng. Cắt giảm thời gian chờ và danh sách chờ các dịch vụ như hỗ trợ y tế tại nhà, bữa ăn được giao tận nhà và nhu cầu chăm sóc cá nhân.
 • Cải Thiện Các Phương Tiện Đưa Đón cho Người Cao Tuổi. Tăng khả năng tiếp cận và số lượng phương tiện y tế phi cấp cứu, đáng tin cậy và hiệu quả để đảm bảo đưa đón người cao tuổi và hành khách khác đến các cuộc hẹn y tế. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy các nỗ lực của địa phương để khởi động chương trình tài xế tình nguyện.
 • Mở Rộng Phúc Lợi Medicaid. Chúng tôi sẽ mở rộng phúc lợi Medicaid để giúp những người cao tuổi chưa đủ tuổi hưởng Medicare, cụ thể là người cao tuổi bị mất việc làm hoặc làm việc cho chủ lao động không cung cấp bảo hiểm y tế. Việc mở rộng phúc lợi Medicaid cũng sẽ rót thêm tiền vào hệ thống để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cần được trợ giúp của nhiều người cao tuổi hơn.
 • Tiếp Thêm Năng Lượng cho Thành Viên Nội Các là Người Cao Tuổi. Thành Viên Nội Các là Người Cao Tuổi của Georgia đã tạo sự hợp tác liên ngành giữa các cơ quan tiểu bang, nhà cung cấp và tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết những thách thức mà người cao tuổi phải đối mặt. Và chúng tôi mong muốn được khôi phục công việc quan trọng này.

Nhập Cư

Mọi người cần phải được đối xử bằng phẩm giá và sự tôn trọng cơ bản của con người, bao gồm cả những người nhập cư - một bộ phận cấu thành nên tiểu bang chúng ta. Chúng ta phải thúc đẩy cải cách nhập cư công bằng và toàn diện, trong khi vẫn đảm bảo sự an toàn và nhu cầu mở ra con đường trở thành công dân cho mọi cá nhân sinh sống ở Hoa Kỳ. 

 • Phản Đối Chính Sách Tách Trẻ Em Khỏi Cha Mẹ. Tôi cực lực phản đối chính sách tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ chúng một cách tàn nhẫn và vô đạo đức. Bất kể đảng phái chính trị nào, tất cả chúng ta đều phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói – hoặc trước nguy cơ gây tổn hại không thể bù đắp cho những gia đình này và quốc gia chúng ta.
 • Cải Thiện Mối Quan Hệ Cộng Đồng với Các Cộng Đồng Người Nhập Cư Georgia phải phản đối hành vi nghiêm cấm mọi người nói lên tiếng nói và nghiêm cấm người dân báo cáo tội ác, cho dù là nạn nhân hay nhân chứng. Hành vi đó làm suy yếu năng lực thực thi pháp luật của cơ quan hành pháp để thực thi công việc của họ, dẫn đến làm hại tất cả chúng ta.
 • Tạo Điều Kiện cho Người Nhập Cư Thuộc Diện DREAM được Tiếp Cận Giáo Dục Phổ Thông. Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của người nhập cư thuộc diện DREAM (Đạo Luật Phát Triển, Cứu Trợ và Giáo Dục cho Trẻ Vị Thành Niên Nhập Cư) để giúp họ theo đuổi mục tiêu giáo dục của mình. Kế hoạch cho giáo dục đại học của tôi sẽ giúp mọi người dân Georgia tiếp cận giáo dục sau trung học mà không bị mắc nợ. Nhiều người không biết rằng thống đốc có khả năng bổ nhiệm Hội Đồng Quản Trị, cơ quan giám sát hệ thống sau trung học. Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ đảm bảo người nhập cư, phụ nữ, người da màu và người khuyết tật được phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị.

Cộng Đồng LGBTQ+ của Georgia

Trong suốt sự nghiệp hoạt động công ích của mình, tôi đã thể hiện một cam kết kiên định trong việc ủng hộ sự bình đẳng cho những người Georgia thuộc nhóm LGBTQ+. Một chính phủ hiệu quả phải bảo vệ các quyền công dân và chống lại hành vi phân biệt đối xử. Từ ủng hộ bình đẳng hôn nhân và các giải pháp bảo vệ toàn diện tại nơi làm việc cho đến phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới, tôi sẵn sàng xây dựng một tiểu bang tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn, nơi cơ hội được mở ra cho mọi người dân Georgia.

 • Nâng Cao và Thực Hiện Quyền Dân Sự và Nhân Quyền.  Thông qua các giải pháp bảo trợ về nhà ở, việc làm và tiện nghi công cộng cho tất cả người dân Georgia, kể cả những người lo sợ bị phân biệt đối xử.
 • Tôn Trọng Các Gia Đình ở Georgia. Đề cao quyền của các bậc cha mẹ là người LGBTQ+, những người muốn xây dựng gia đình của mình nhưng chưa có các biện pháp bảo vệ pháp lý cần thiết.
 • Nuôi Dưỡng và Bảo Vệ Trẻ Em LGBTQ+. Phát triển các chương trình học đường chủ động hỗ trợ trẻ em LGBTQ+ và có các biện pháp ngăn chặn tình trạng bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử.
 • Thúc Đẩy Nền Kinh Tế Công Bằng và Đa Dạng cho Tất Cả Người Dân Georgia. Tái cơ cấu Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Georgia thành Ủy Ban Nhân Quyền Georgia nhằm thiết lập lộ trình giải quyết khiếu nại về quấy rối và là điểm giới thiệu cho người lao động ở Georgia, cũng như để giám sát việc hòa giải hoặc điều tra hành vi quấy rối người lao động mà không thuộc diện xem xét của liên bang.
 • Nâng Cao và Thực Hiện Quyền Dân Sự và Nhân Quyền. Thông qua các giải pháp bảo trợ về nhà ở, việc làm và tiện nghi công cộng cho tất cả người dân Georgia, kể cả những người lo sợ bị phân biệt đối xử.
 • Tôn Trọng Các Gia Đình ở Georgia. Đề cao quyền của các bậc cha mẹ là người LGBTQ+, những người muốn xây dựng gia đình của mình nhưng chưa có các biện pháp bảo vệ pháp lý cần thiết.
 • Mở rộng phúc lợi Medicaid để đài thọ cho những người Georgia nhiễm HIV/AIDS. Tiểu bang Georgia có tỷ lệ ca nhiễm HIV mới cao nhất so với cả nước. Năm 2022, Brian Kemp đã phủ quyết thông qua điều khoản miễn trừ 1115 để cung cấp phúc lợi Medicaid cho người nhiễm HIV. Việc Mở Rộng Phúc Lợi Medicaid sẽ loại bỏ sự cần thiết phải có điều khoản miễn trừ 1115 và cho phép đài thọ các loại thuốc theo toa, chăm sóc nội trú và ngoại trú, và các dịch vụ phòng ngừa toàn diện để giúp những người Georgia mắc bệnh AIDS ức chế sự phát triển vi-rút. 55% số người Georgia nhiễm HIV sẽ hội đủ điều kiện hưởng Medicaid khi chúng tôi mở rộng Medicaid. Khoảng $53.7 triệu sẽ được phân bổ để mở rộng dịch vụ và phục vụ thêm nhiều người nữa.
 • Thực hiện một Chiến Lược Trên Toàn Tiểu Bang với Mốc Thời Gian Xác Định để Giảm Thiểu Sự Lây Lan của Bệnh AIDS ở Georgia. Phối hợp với Bộ Y Tế Công Cộng để phát triển và thực hiện một chiến lược toàn tiểu bang nhằm chấm dứt đại dịch AIDS ở Georgia trước năm 2030 phù hợp với chiến lược y tế công cộng quốc gia. Ngăn ngừa các ca nhiễm mới, cải thiện sức khỏe, giảm thiểu mất cân bằng liên quan đến HIV/AIDS và cung cấp giáo dục rộng rãi về vi-rút sẽ làm giảm và cuối cùng loại bỏ dịch bệnh này trong cộng đồng của chúng ta. Chiến lược này cũng sẽ bao gồm việc nâng cao năng lực của các sở y tế cấp quận tại khu vực nông thôn để cung cấp giáo dục và tạo điều kiện tiếp cận với PrEP (Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV).
 • Bãi Bỏ Lệnh Cấm Trẻ Em Chuyển Giới Tham Gia Hoạt Động Thể Thao. Bãi bỏ luật cho phép Hiệp Hội Trung Học Georgia có quyền cấm trẻ em chuyển giới tham gia các hoạt động thể thao do trường tổ chức. Không có nghiên cứu trực tiếp hoặc nhất quán nào cho thấy trẻ em chuyển giới có lợi thế về thể thao trong bất kỳ giai đoạn Toggle nào của chúng. Thanh thiếu niên chuyển giới phải có quyền tham gia vào tất cả các sự kiện thi đấu thể thao và học sinh phải được bảo vệ khỏi các chính sách nghiêm cấm gây tổn hại cho những người vỗn đã dễ bị tổn thương nhất. 
 • Ủng Hộ Xây Dựng Hệ Thống Cảnh Báo cho Giáo Viên để Ngăn Chặn Hành Vi Bắt Nạt Học Đường. Việc ngăn chặn hành vi bắt nạt và bắt nạt trên mạng đối với những người bị thiệt thòi là một ưu tiên quan trọng để ngăn chặn hành vi tự hại và tự sát. Những học sinh bị bắt nạt có khả năng bỏ học cao và mắc chứng trầm cảm. Các biện pháp can thiệp hành vi bắt nạt triệt để hơn và hiệu quả hơn sẽ đảm bảo tất cả học sinh có được môi trường học tập an toàn.
 • Bảo Vệ Gia Đình Khỏi Lập Luận Nằm Ngoài Quyền Hạn của Chính Phủ. Bảy năm sau khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ khẳng định quyền bình đẳng trong hôn nhân, hiến pháp Georgia vẫn định nghĩa hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Để đảm bảo rằng tất cả gia đình đều được công nhận và bảo vệ, chúng tôi sẽ tìm cách bãi bỏ lập luận đã lỗi thời này khỏi Hiến Pháp Georgia. 
 • Nền Kinh Tế Công Bằng và Đa Dạng cho Tất Cả Người Dân Georgia. Tái Cơ Cấu Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Georgia thành Ủy Ban Nhân Quyền Georgia. Ủy ban mới này sẽ có khả năng thiết lập lộ trình giải quyết khiếu nại về quấy rối và là điểm giới thiệu cho người lao động ở Georgia, cũng như để giám sát việc hòa giải hoặc điều tra hành vi quấy rối người lao động mà không thuộc diện xem xét của liên bang.
 • Đầu Tư vào Chương Trình Nhà Ở Hòa Nhập cho Những Người Sống Sót sau Tai Nạn Buôn Người. Sử dụng các quỹ liên bang để mở rộng chương trình nhà ở hòa nhập cho những người là nạn nhân của hành vi buôn người, bao gồm cả trẻ em trai và nam giới. Thiết lập các hỗ trợ cụ thể dưới hình thức nhà ở và phục hồi cho những người LGBTQ+ là nạn nhân của hành vi buôn người.

Quyền của Người Khuyết Tật

Một chính quyền hiệu quả phải bảo vệ các quyền công dân và chống lại hành vi phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Mặc dù đã hơn ba mươi năm kể từ khi Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) được thông qua, người khuyết tật vẫn đang đấu tranh để được hòa nhập, có cơ hội bình đẳng và ổn định kinh tế. Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ làm việc với cộng đồng người khuyết tật ở Georgia để thực hiện lời hứa của Đạo luật ADA: cơ hội bình đẳng, tham gia đầy đủ, sống độc lập và tự túc về kinh tế.

 • Thành Lập Hội Đồng Cố Vấn Thống đốc về các Vấn Đề Người Khuyết Tật để tư vấn cho thống đốc về nhu cầu của người khuyết tật ở Georgia, làm việc để tăng cường sự đại diện của người Georgia khuyết tật trong bộ máy chính quyền tiểu bang và giám sát việc tuân thủ đạo luật ADA của tiểu bang.
 • Mở Rộng Phúc Lợi Medicaid Toàn Phần:
  • Việc mở rộng phúc lợi Medicaid sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế cho hơn nửa triệu người Georgia có thu nhập thấp.
  • Thông qua mở rộng phúc lợi Medicaid, những người khuyết tật ở Georgia có thu nhập thấp hoặc bệnh lý mãn tính không đáp ứng các tiêu chí pháp lý hết sức nghiêm ngặt để hưởng Bảo hiểm An sinh Xã hội (SSI) có thể đủ điều kiện hưởng Medicaid dựa trên thu nhập, điều này sẽ tạo điều kiện cho họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết.  
 • Làm việc để chấm dứt cắt giảm trợ cấp của người khuyết tật do kết hôn: Làm việc với các quan chức liên bang của Georgia để thông qua luật chấm dứt cắt giảm trợ cấp của người khuyết tật được hưởng Medicaid và/hoặc các khoản trợ cấp an sinh xã hội do kết hôn. 
 • Xem xét và đánh giá liệu tất cả các cơ sở do tiểu bang điều hành có tuân thủ đạo luật ADA hay không: Yêu cầu đại diện từ Văn Phòng Quyền của Người Khuyết Tật mới thành lập khảo sát tất cả các cơ sở do tiểu bang điều hành để đảm bảo tuân thủ đạo luật ADA. Tạo báo cáo đầy đủ về những cơ sở nào cần sửa đổi và một kế hoạch hành động để yêu cầu những cơ sở này tuân thủ.
 • Cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho thanh thiếu niên khuyết tật trong quá trình chuyển tiếp sang giai đoạn trưởng thành: Đảm bảo thanh thiếu niên khuyết tật được tiếp cận với các nguồn lực và hỗ trợ để đảm bảo chuyển tiếp thành công sang cuộc sống độc lập, theo học đại học, tìm kiếm việc làm và được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết để phát triển.
 • Nhân rộng lối sống cộng đồng và cơ hội nhà ở giá cả phải chăng, dễ tiếp cận cho người khuyết tật ở Georgia
  • Xây dựng Kế Hoạch Chiến Lược Olmstead cập nhật để đảm bảo người khuyết tật ở Georgia được sống trong môi trường cộng đồng chứ không phải trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc.
  • Tăng trợ cấp cho Chương Trình Phiếu Gia Cư Georgia để đảm bảo người khuyết tật có thu nhập thấp có nơi ở với giá cả phải chăng.
 • Tăng khả năng tiếp cận cơ hội việc làm cho người khuyết tật ở Georgia
  • Đẩy mạnh Đạo Luật Ưu Tiên Việc Làm và thúc đẩy các sáng kiến ​​Ưu Tiên Việc Làm để mở ra cơ hội tiếp cận việc làm lớn hơn.
  • Tìm ra hướng xử lý thông qua lập pháp để bãi bỏ công xưởng và chế độ mức lương dưới mức tối thiểu mà dựa trên đó người khuyết tật được trả trả mức lương rẻ mạt theo giờ.
  • Tiến hành đào tạo bắt buộc cho tất cả các cơ quan tiểu bang, trường đại học và ủy ban để tăng cường tuyển dụng và giữ chân người khuyết tật Georgia trong lực lượng lao động.
  • Hưởng ứng Tháng Nhận Thức Quốc Gia về Việc Làm cho Người Khuyết Tật ở Georgia thông qua tuyên bố công khai.
 • Cải thiện khả năng tiếp cận.
  • Sử dụng quỹ liên bang thông qua Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng để cải thiện hệ thống giao thông công cộng và tạo ra nhiều tuyến đường dễ tiếp cận hơn trên toàn tiểu bang, đặc biệt là ở các vùng nông thôn của Georgia.
  • Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin từ cơ quan hành pháp, tất cả các cơ quan tiểu bang và trong tình huống thông tin liên lạc khẩn cấp cho người điếc và khiếm thính cũng như người mù và người khiếm thị, người điếc mù và những người bị khuyết tật trí tuệ và phát triển thông qua hỗ trợ phiên dịch ASL, CART, mô tả hình ảnh và bản dịch ngôn ngữ đơn giản các.
 • Trợ Cấp Toàn Phần cho Chương Trình Danh Sách Chờ HCBS. Mục tiêu là để hỗ trợ 7.000 người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển đang chờ được chăm sóc tại nhà và giúp những người khuyết tật khác hòa nhập sau khi chuyển ra khỏi cơ sở chăm sóc.
 • Hỗ trợ cho những người bị COVID Kéo Dài. Thiết lập một trung tâm thông tin cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn để đảm bảo rằng những người bị COVID Kéo Dài có thể truy cập vào thông tin họ cần để trợ giúp bản thân và thực hành quyền của họ. Xem xét lộ trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người mắc COVID Kéo Dài để giúp giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, bao gồm cả giúp các cá nhân nộp đơn xin trợ cấp khuyết tật liên bang mà họ được hưởng.
Chính trị / Dịch Chuyển Xã Hội /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.