Chính trị / Hành Động Vì Môi Trường & Phục Hồi Môi Trường /
Chính trị

Hành Động Vì Môi Trường & Phục Hồi Môi Trường

Để đảm bảo các cộng đồng của Georgia tiếp tục phát triển, hiện tại và trong những năm tới, chúng ta phải bảo vệ tốt hơn nguồn tài nguyên môi trường dồi dào, giảm phát thải khí nhà kính và khử cacbon, đồng thời tận dụng các lợi ích kinh tế từ sáng kiến năng lượng tiên tiến để đảm bảo một tương lai bền vững hơn. 

Tiểu bang có mục đích riêng trong việc hỗ trợ người dân Georgia và các doanh nghiệp thông qua thúc đẩy áp dụng các sáng kiến năng lượng sạch và cacbon thấp. Tương tự như vậy, sau khi Đạo Luật Giảm Lạm Phát Năm 2022 được ban hành, Georgia có vị trị đặc biệt để tiếp cận nguồn tài trợ và chiến lược để đối phó với một loạt các mối đe dọa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu rủi ro do thiên tai. Chủ động quy hoạch và đầu tư có mục tiêu sẽ đảm bảo các gia đình và doanh nghiệp được hưởng lợi từ cơ hội mới và giúp Georgia tăng cường khả năng phục hồi và bảo vệ môi trường. 

Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta đang đầu tư vào con người và các doanh nghiệp để tất cả người dân Georgia đều có thể tiếp cận việc làm trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và cơ sở hạ tầng được hiện đại hóa. Tôi có một kế hoạch đồng bộ để giải quyết cả những mối đe dọa môi trường trước mắt và những thách thức trong tương lai nếu xảy ra.

Bảo Vệ Khu Vực Nam Georgia và Vùng Ven Biển

 • Tập trung nguồn lực vào các khu vực khó khăn nhất. Vùng ven biển Georgia và Nam Georgia phải đối mặt với những thách thức môi trường đặc biệt do vị trí và một loạt các ngành công nghiệp phụ thuộc vào khả năng phục hồi của khu vực này. Chính quyền Abrams sẽ thông qua một kế hoạch tổng hợp nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, các ngành công nghiệp ven biển, hệ sinh thái biển và những người Georgia có thu nhập thấp bằng cách chú trọng vào giảm thiểu rủi ro và khả năng phục hồi của cộng đồng.
 • Lập Kế Hoạch Ứng Phó Cho Khả Năng Phục Hồi Vùng Ven Biển và Kế Hoạch Sẵn Sàng Ứng Phó Cho Khu Vực Nam Georgia. Cơ sở hạ tầng cảng biển, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, mạng lưới đường bộ, đường sắt và hệ thống thông tin liên lạc của Georgia đều dễ bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt.  Tương tự như vậy, chúng ta phải chuẩn bị ứng phó trước các mối đe dọa đối với nông nghiệp, căn cứ quân sự và khu vực trũng thấp. Chính quyền Abrams sẽ giao nhiệm vụ cho Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp và An Ninh Nội Địa Georgia (GEMA) phối hợp với các chương trình đánh giá rủi ro thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt để tiến hành đánh giá rủi ro nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội, xúc tác đầu tư chiến lược và đảm bảo lập kế hoạch phục hồi công bằng cho cộng đồng.
 • Thiết lập nơi trú ẩn sơ tán do tiểu bang điều hành khi xảy ra thiên tai. Sơ tán khỏi nhà khi xảy ra thiên tai là điều khó khăn và đôi khi là không thể. Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ: Thiết lập mạng lưới nơi trú ẩn an toàn và loại hình vận chuyển khi xảy ra thiên tai. 
 • Phối hợp với chính quyền địa phương và sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có (trung tâm cộng đồng, địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm thể thao và trường học) để thiết lập một mạng lưới nơi trú ẩn an toàn do tiểu bang điều hành và các trung tâm vận chuyển sẵn sàng phục vụ cộng đồng bị tổn hại do thiên tai. 
 • Làm việc với Trung Tâm Dự Báo Bão Quốc Gia để xác định rõ các mối đe dọa ven biển trước khi nguy hiểm ập đến. Thời điểm thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc cảnh báo sơ tán là hết sức quan trọng đối với sự an toàn và trợ cấp từ Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA). Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ: Đảm bảo rằng GEMA đang phối hợp chặt chẽ với Trung Tâm Dự Báo Bão Quốc Gia để nhanh chóng xác định các mối đe dọa.  
 • Đảm bảo người dân Georgia được thông báo kịp thời nhất có thể để chuẩn bị và giữ an toàn khi xảy ra thiên tai.
 • Làm việc với các khu học chánh và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật để đảm bảo họ có các kế hoạch sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Tình trạng mất học tăng lên đáng kể khi trẻ em phải sơ tán khỏi nhà. Các học khu đã báo cáo về ảnh hưởng tiêu cực lên cơ sở hạ tầng giáo dục, thời gian học tập của trẻ em và khả năng phục hồi tổng thể do phải hứng chịu các cơn bão hàng năm bao gồm bão và lốc xoáy. Cũng giống như vậy, người cao tuổi và người khuyết tật thường là những người dễ bị tổn thương nhất và không thể sơ tản trong trường hợp xảy ra thiên tai. Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ: Chỉ thị cho Bộ Giáo Dục Georgia làm việc với GEMA để đảm bảo các học khu có kế hoạch và tài nguyên học tập trực tuyến trong trường hợp xảy ra thiên tai.  
 • Chỉ thị cho Bộ Phận Dịch Vụ Người Cao Tuổi phối hợp với GEMA để phát triển kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó với thiên tai và chuẩn bị sẵn sàng cho việc sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ.

Tài Nguyên Nông Nghiệp và Thiên Nhiên

 • Đầu tư và hỗ trợ các hộ nông dân và doanh nghiệp của chúng ta bằng cách phát triển các chiến lược bền vững và sản lượng lâu dài. Tôi sẽ đảm bảo ngành xương sống của nền kinh tế Georgia tiếp tục phát triển bằng cách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông phẩm và chăn nuôi quy mô nhỏ, vừa và lớn được tiếp cận thị trường cũng như các biện pháp bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt. Đảm bảo phục hồi nông thôn và tăng trưởng ngành nông nghiệp đồng thời xác định các biện pháp hấp thụ carbon và bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt. 
 • Mở rộng thị trường tiêu thụ thực phẩm địa phương bằng cách thiết lập mạng lưới trung tâm thực phẩm, chợ nông sản và các chương trình từ nông trại đến trường học thông qua phối hợp giữa cơ quan công ích-tư nhân với các ngân hàng thực phẩm trong khu vực để đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngàng một thay đổi.  
 • Đảm bảo đầu tư và phục hồi nông thôn bằng cách tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với nguồn lực và tài trợ thông qua các chương trình của chính phủ liên bang. Giao nhiệm vụ cho Bộ Nông Nghiệp Georgia để xây dựng trung tâm nguồn lực nhằm kết nối người nông dân với các chương trình nông nghiệp liên bang mới, hiện có, trong đó bao gồm các biện pháp khuyến khích bảo tồn, sáng kiến cây trồng bao tiêu và các loại hình bảo hiểm cây trồng.
 • Giúp các hộ nông dân tiếp cận với nguồn lực và nguồn vốn thông qua Ngân Hàng Phát Triển Xanh Georgia (Georgia Green Development Bank). Nguồn lực này giúp cung cấp tài chính để thực hiện những đổi mới trong thực hành bảo tồn đất, hấp thụ carbon, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước và thiết lập các chương trình chia sẻ chi phí cây trồng bao tiêu.
 • Bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Của Georgia. Cảnh quan thiên nhiên phong phú gồm công viên, rừng, đất ngập nước và sông ngòi của Georgia giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Georgia theo nhiều cách, từ giải trí ngoài trời cho đến nguồn nước sạch và hệ sinh thái lành mạnh. Bảo vệ rừng, công viên và các tầng chứa nước khỏi hoạt động phát triển không bền vững và chất gây ô nhiễm môi trường. 
 • Đảm bảo bảo vệ nguồn nước sạch lâu dài và môi trường tự nhiên đang phát triển bằng cách phối hợp với Bộ Tài Nguyên Georgia, Phòng Bảo Vệ Môi trường và các chủ sở hữu đất rừng khác.

Đồng Bộ Kế Hoạch Ứng Phó Trên Toàn Tiểu Bang

 • Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Phục Hồi trong Văn Phòng Thống Đốc. Người này sẽ có trách nhiệm điều phối và chỉ đạo chính sách về môi trường và khả năng phục hồi, lập kế hoạch đầu tư phục hồi liên ngành. Người này cũng sẽ phối hợp với các Bộ bao gồm Bộ Y Tế Cộng Đồng, Y Tế Công Cộng, Giáo Dục, Tài Nguyên Thiên Nhiên, Giao Thông Vận Tải, Dịch Vụ Nhân Sinh và Phòng Bảo Vệ Môi Trường để đảm bảo một kế hoạch ứng phó thống nhất, toàn diện. 
 • Thành Lập Quỹ Quay Vòng Phục Hồi Georgia. Trên cương vị thống đốc, tôi sẽ đảm bảo tài trợ cho các chương trình giảm thiểu rủi ro, bảo vệ do lũ lụt và khôi phục vùng ngập lụt thông qua quỹ quay vòng liên bang mới thành lập do GEMA quản lý để cung cấp khoản vay cho các dự án phục hồi ở địa phương. 
 • Đảm Bảo Khu Vực Đô Thị của Georgia Được Phục Hồi. Tôi sẽ làm việc với GEMA để đảm bảo các thành phố của Georgia được quan tâm đúng mức hơn nhằm đáp ứng sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân đô thị.
  • Cung cấp cho chính quyền địa phương khả năng tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật để lập kế hoạch phục hồi.
  • Tạo điều kiện tiếp cận các quỹ liên bang cho chính quyền địa phương để lập kế hoạch phục hồi và thích ứng.
  • Cập nhật các kế hoạch giảm thiểu rủi ro hiện hành để phản ánh tác động của biến đổi khí hậu lên dịch vụ, cơ sở hạ tầng và cộng đồng của thành phố. 
 • Đánh Giá và Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên ở Georgia. Tôi sẽ chỉ đạo một nhóm các cơ quan tiểu bang và các bên liên quan đánh giá tình trạng tài nguyên thiên nhiên của Georgia và xác định các bước thích hợp tiếp theo, bao gồm thông qua các luật, để bảo vệ nguồn nước uống an toàn, bảo tồn rừng và khu giải trí ngoài trời.
 • Giao Nhiệm Vụ cho GEMA Thành Lập Ủy Ban Phục Hồi. Ủy Ban này sẽ gồm các quan chức chính phủ liên ngành, các nhà lãnh đạo học thuật, tổ chức phi lợi nhuận và đối tác kinh doanh để đảm bảo trách nhiệm trước các giải pháp ứng phó khẩn cấp. Ủy Ban Phục Hồi sẽ:
  • Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch cho tương lai của Georgia. Phát triển kế hoạch phục hồi trên toàn tiểu bang trong mười năm tới, tập trung vào biến đổi khí hậu, các bước tiếp theo và giải pháp cốt lõi để thành công.
  • Tái tạo “các công trình quan trọng”. Tái tạo thêm nhiều công trình ứng phó khẩn cấp và an toàn công cộng phi truyền thống, như thư viện, trung tâm y tế và khu vui chơi giải trí để cải thiện khả năng phục hồi, đặc biệt là ở vùng nông thôn Georgia. 

Sức Khỏe và Sự An Toàn

 • Tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống y tế Georgia. Các thiên tai và hiểm họa do biến đổi khí hậu, như bệnh do nắng nóng và các bệnh do véc tơ truyền, sẽ gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Các thảm họa tự nhiên và nhân tạo cũng là gánh nặng cho cơ sở hạ tầng hiện tại. Mở rộng phúc lợi Medicaid và giúp Georgia có khả năng đối phó tốt hơn với các tác động của thiên tai một cách hiệu quả, đồng thời củng cố cơ sở hạ tầng y tế công cộng của Georgia để sẵn sàng ứng phó tốt hơn với thảm họa. 
 • Phát Triển Chương Trình Ứng Phó Chăm Sóc Sức Khỏe của Georgia. Tận dụng nguồn trợ cấp liên bang để đảm bảo các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế của Georgia có thể sẵn sàng để ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp và làm việc với Bộ Y Tế Công Cộng Georgia để đánh giá ứng phó với đại dịch và giải quyết các mặt còn yếu kém của hệ thống y tế nhằm tăng cường khả năng phục hồi.

Việc Làm và Cơ Sở Hạ Tầng

 • Tăng khả năng tiếp cận đào tạo và học nghề cho các công việc ứng dụng năng lượng tiên tiến. Georgia phải hành động ngay bây giờ để nhận trợ cấp liên bang và mở ra cơ hội trong các thị trường việc làm đang phát triển. Thông qua miễn học phí cao đẳng kỹ thuật, chương trình học nghề mở rộng và tận dụng Đạo Luật Giảm Lạm Phát Năm 2022, chính quyền Abrams sẽ đào tạo thêm hàng nghìn nhân công vào năm 2030 để đảm bảo chúng ta đang đạt được các mục tiêu về tiết kiệm năng lượng và năng lượng sạch. 
 • Đảm bảo hệ thống lưới điện giá rẻ hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn cho Georgia. Ủng hộ luật giới hạn chi phí năng lượng do người tiêu dùng chi trả và đảm bảo người dân Georgia được hưởng lợi đầy đủ từ cơ chế thanh toán bù trừ. Chính quyền Abrams sẽ tích cực sử dụng trợ cấp liên bang vào hiện đại hóa lưới điện, bao gồm hỗ trợ nghiên cứu các chiến lược hiện đại hóa lưới điện, tín dụng thuế và tích hợp tái tạo.
 • Tận dụng nguồn kinh phí cho cơ sở hạ tầng của liên bang để Lập Ngân Hàng Phát Triển Xanh Georgia nhằm đa dạng hóa hệ thống năng lượng của Georgia. Các hệ thống năng lượng cung cấp một danh mục đầu tư phát điện đa dạng có khả năng giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả hơn và chịu được các tác động tiêu cực của thời tiết khắc nghiệt. Thông qua tăng cường sản xuất năng lượng sạch, các ngôi nhà và doanh nghiệp có khả năng chống chọi tốt hơn với sự thiếu hụt và gián đoạn năng lượng. Ngân hàng phát triển xanh sẽ tận dụng các quỹ công ích để huy động nguồn vốn đầu tư tư nhân vào năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và các khoản đầu tư bền vững khác. Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng cho phép phân bổ trên $62 tỷ để phát triển một tương lai năng lượng sạch, công bằng và Đạo Luật Giảm Lạm Phát cho phép các tiểu bang sử dụng nguồn tiền phân bổ để thành lập Ngân Hàng Xanh của riêng tiểu bang. Georgia phải hành động ngay bây giờ để đảm bảo nguồn tiền này được sử dụng để mang lại cơ hội trong các thị trường việc làm đang phát triển và để tăng cường an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng năng lượng có khả năng phục hồi. 
 • Mở rộng ưu đãi thuế của tiểu bang cho người tiêu dùng. Khả năng phục hồi môi trường tăng lên có liên quan trực tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng giảm xuống, mà chúng ta có thể khuyến khích bằng cách đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí khi sử dụng năng lượng hiệu quả, bao gồm sử dụng ô tô, tòa nhà thương mại và nhà ở tiết kiệm năng lượng hơn. Trên cương vị là một nhà lập pháp, tôi ủng hộ những biện pháp khuyến khích này và tôi sẽ làm việc để nhân rộng việc sử dụng chúng trong chính quyền của mình.
 • Phát triển các mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả của tiểu bang và khuyến khích đầu tư vào những chương trình đáp ứng nhu cầu và sử dụng năng lượng hiệu quả. Georgia sẽ đảm bảo các nhà cung cấp điện đưa ra giải pháp để giảm phát thải, nâng cao nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và giảm thiểu tác động lên nền kinh tế Georgia bằng cách làm việc với đối tác để phát triển mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả của tiểu bang và tạo điều kiện chiến lược cho khoản đầu tư của Chương Trình Trợ Cấp Khối Bảo Tồn và Tiết Kiệm Năng Lượng (EECBG) liên bang. 
 • Nâng cấp mạng lưới giao thông vận tải đã cũ kỹ. Sử dụng nguồn kinh phí theo Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng và Đạo Luật Giảm Lạm Phát để mở rộng khả năng tiếp cận trạm sạc điện và cơ sở hạ tầng khác cho phương tiện sử dụng nhiên liệu thay thế. 
  • Georgia sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực công việc vận tải cacbon thấp đồng thời giảm lượng khí thải cacbon. 
  • Đánh giá tất cả các phương thức vận tải bao gồm các tuyến đường sắt cao tốc cũng như các chiến lược giảm thiểu rủi ro thông qua phối hợp hành động với Bộ Giao Thông Vận Tải Georgia (GDOT) và các đối tác khác để tạo ra cơ sở hạ tầng linh hoạt hơn và sử dụng tối ưu nguồn kinh phí liên bang.
Chính trị / Hành Động Vì Môi Trường & Phục Hồi Môi Trường /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.