Chính trị / Bỏ Phiếu /
Chính trị

Bỏ Phiếu

  • Tạo sự nhất quán cho cử tri trên khắp 159 quận. Chúng tôi sẽ đảm bảo các quận được đào tạo, có các nguồn lực và sự linh hoạt cần thiết để phục vụ cử tri và làm việc với Tổng Thư Ký Tiểu Bang để thực hiện điều này.
  • Tạo điều kiện thuận lợi để người dân bỏ phiếu ở Georgia. Yêu cầu phân bổ công bằng các điểm bỏ phiếu và nguồn lực tại các điểm bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu Cử. 
  • Đảm bảo các điểm bỏ phiếu phải ổn định, thuận tiện và bình đẳng cho cử tri. Chúng tôi sẽ đầu tư vào các khu bầu cử di động để hỗ trợ người cao tuổi, người Georgia khuyết tật và người Georgia bỏ phiếu ở những khu vực có thời gian chờ đợi lâu. Chi phí gửi lá phiếu qua thư là miễn phí.
Chính trị / Bỏ Phiếu /
Stacey walking with two young supporters
Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.