Abrams for Georgia

Tài Nguyên Cộng Đồng

Đây là thời điểm đầy bất định, nhưng vẫn có nguồn lực sẵn có giúp bảo vệ sức khỏe của quý vị và hạnh phúc của những người xung quanh.

Photo of Stacey Abrams handing a container of food to a volunteer.
Captured at Ma Dukes Southern Cookin in Macon, GA, USA on February 16, 2022.

Bất kỳ ai ở Georgia có thắc mắc về COVID-19 nên gọi đến đường dây nóng COVID-19 của Sở Y Tế Georiga tại 844-442-2681.

Để biết địa điểm của nhà cung cấp vắc-xin ở gần quý vị, hãy truy cập vaccines.gov.

Đối với người dân Georgia có nhu cầu hoặc tìm cách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức lớn đang giúp đỡ người dân Georgia, quý vị có thể tìm thấy các nguồn lực ở bên trái. Với sự bất ổn kinh tế đang hiện hữu của các gia đình trên toàn tiểu bang, các nhóm này đang giúp họ kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân và gia đình, cũng như hỗ trợ người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.  

Đường Dây Hỗ Trợ 2-1-1

United Way of Greater Atlanta có số giới thiệu khẩn cấp 2-1-1 giúp kết nối mọi người với các nguồn lực cần thiết để giải quyết những thách thức hằng ngày trong cuộc sống và những vấn đề phát triển trong những thời điểm khẩn cấp của cộng đồng. Quay số 2-1-1 để truy cập hoặc truy cập trang web của họ tại đây.

Hỗ Trợ Thực Phẩm

  • Ngân hàng thực phẩm trên khắp Georgia đang cung cấp bữa ăn cho những người có nhu cầu bằng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe và an toàn. Tìm ngân hàng thực phẩm trong khu vực của quý vị tại đây.
  • Foodfinder US là nguồn lực giúp các gia đình nhanh chóng tìm thấy nhiều chương trình hỗ trợ thực phẩm.  Để tìm hỗ trợ thực phẩm ở gần quý vị, hãy bấm vào đây.

Tài Nguyên cho Nhân Viên Dịch Vụ 

  • Giving Kitchen cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho nhân viên dịch vụ thực phẩm thông qua hỗ trợ tài chính và mạng lưới các nguồn lực cộng đồng. Tìm hiểu thêm tại đây.
  • National Domestic Workers Alliance đã thành lập Quỹ Chăm Sóc Vi-rút Corona cho bảo mẫu, người chăm sóc và người dọn dẹp nhà cửa để làm chậm sự lây lan của vi-rút bằng cách cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho phép người giúp việc gia đình có thể ở nhà và giữ gìn sức khỏe. Tìm hiểu thêm tại đây.

Tài Nguyên COVID-19 ở Georgia 

Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.