Abrams for Georgia

Tầm Nhìn của Stacey

Cơ hội và thành công ở Georgia không nên được xác định bằng mã zip, hoàn cảnh xuất thân hay quyền lực. Bằng việc giải quyết các vấn đề quan trọng nhất đối với người dân Georgia, chúng ta có thể giúp mọi người phát triển và hợp tác cùng nhau để tạo ra một tiểu bang Georgia mạnh mẽ hơn – một tiểu bang phù hợp với tất cả mọi người. Đó là điều mà tôi ưu tiên trong suốt cuộc đời mình và đó là cách mà tôi sẽ quản trị. Đây là khởi đầu của nền tảng chính sách của tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.

Photo of Stacey Abrams outside talking with a supporter.

Chuyển Dịch Kinh Tế

Tôi có tầm nhìn về Georgia, nơi sự thịnh vượng được đo lường bằng nhiều thứ hơn là mức độ hoạt động kinh doanh tốt như thế nào. Chúng ta cần đánh giá nền kinh tế dựa trên số lượng gia đình có thể phát triển mạnh mẽ. Họ có đủ khả năng để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, gửi trẻ đi cắm trại, đi nghỉ mát và không phải lo lắng về việc nổ lốp hay đơn thuốc mới không? Đối với nhiều người dân Georgia, câu trả lời là không.  

Trong cương vị Thống Đốc, tôi sẽ hướng Georgia trở thành một tiểu bang mà mọi người có thể tiến lên để thành công — chứ không chỉ tồn tại. 

Các gia đình ở Georgia xứng đáng là nhà lãnh đạo, người sẽ đầu tư vào mỗi người, có tầm nhìn kinh tế và kinh nghiệm để tăng sự thịnh vượng, đưa các gia đình thoát khỏi đói nghèo, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và phát triển nông thôn, giảm bất bình đẳng thu nhập và đảm bảo một nền kinh tế công bằng và bao quát cho tất cả người dân Georgia. 

Tôi là doanh nhân đã giúp các doanh nghiệp nhỏ ở Georgia tiếp cận nguồn vốn để tạo ra và duy trì hàng nghìn việc làm. Trong cương vị nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, tôi đã tuyển dụng hàng trăm người dân Georgia trên khắp tiểu bang. Trong nhiệm kỳ của tôi trong cương vị Lãnh Đạo Thiểu Số Hạ Viện Georgia, tôi đã phát triển và thúc đẩy nhiều giải pháp chính sách phục vụ các gia đình và tôi cũng đã làm thất bại đợt tăng thuế của Đảng Cộng Hòa, đây sẽ là đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử Georgia. 

Tôi có kinh nghiệm xây dựng một nền kinh tế công bằng, thịnh vượng, nơi mọi gia đình chăm chỉ đều có cơ hội thành công và phát triển. Kế Hoạch Chuyển Dịch Kinh Tế Georgia của tôi sẽ phát triển nền kinh tế cho người dân Georgia và tập trung vào việc làm và tiền lương, phục hồi nông thôn, đầu tư kinh doanh nhỏ và công bằng kinh tế.

Công Bằng Kinh Tế

Nền kinh tế của tiểu bang đã bỏ lại quá nhiều người và vị thống đốc tiếp theo phải đảm bảo rằng tất cả người dân Georgia đang làm việc đều được hưởng một mức sống tốt. Làm như vậy vừa là điều cần thiết về mặt đạo đức vừa là nền tảng cơ bản của một nền kinh tế vững mạnh. Để đảm bảo rằng nhiều người dân Georgia có thể chăm sóc bản thân và gia đình họ, chúng ta phải ngừng chờ đợi sự thay đổi và tự tạo ra thay đổi.

 • Tín Thuế Thu Nhập ở Georgia: Việc tạo ra tín thuế có thể hoàn lại sẽ cho phép hơn 1 triệu gia đình lao động duy trì trung bình thêm $280 tiền lương khó khăn lắm mới kiếm được, với tác động lớn nhất ở các quận nông thôn.
 • Chương Trình Tiết Kiệm Từ Lúc Lọt Lòng Đến Khi Học Đại Học và Có Việc Làm: Đầu tư cho mọi trẻ em sinh ra ở Georgia bằng tài khoản tiết kiệm mà chúng có thể sử dụng để học lên cao hơn, mua nhà ở hoặc khởi nghiệp, đầu tư tiền vào địa phương và tạo cơ hội cho các gia đình ở Georgia.
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Bảo Vệ Người Khuyết Tật: Thúc đẩy an ninh kinh tế cho người Georgia khuyết tật bằng cách chấm dứt biện pháp thực hiện trả lương dưới mức tối thiểu và bảo vệ người Georgia khuyết tật bằng cách thực hiện trả lương công bằng.
 • Thu Hẹp Khoảng Cách về Kỹ Năng: Hợp tác với nhà giáo dục, nhà tuyển dụng và tổ chức phi lợi nhuận để xác định và thúc đẩy các sáng kiến thành công về xóa mù chữ cho người lớn và phát triển các chương trình kỹ năng làm việc ở mọi cấp độ trong hệ thống giáo dục của chúng ta.

Việc Làm & Tiền Lương

Nền tảng của một nền kinh tế thịnh vượng là khả năng mọi người dân Georgia tìm được một công việc tốt và sống đàng hoàng, chăm sóc gia đình và sống sót sau một sự kiện thảm khốc khi biết rằng chính phủ của họ là đối tác – không phải là trở ngại cho – quá trình phục hồi. 

 • Kết Thúc Tình Trạng Trộm Cắp Tiền Lương và Phân Loại Sai: Bảo vệ người lao động Georgia khỏi người sử dụng lao động từ chối đáp ứng nghĩa vụ của họ, gây thiệt hại cho các gia đình ở Georgia 300 triệu đô la. Chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc bóc lột và trả lương thấp cho công nhân. Chúng tôi cũng sẽ trừng trị người sử dụng lao động đã phân loại sai nhân viên thành nhà thầu độc lập để tránh trả thuế của người sử dụng lao động và mức lương công bằng.
 • Đầu Tư Công Bằng vào Cơ Sở Hạ Tầng: Georgia sẽ nhận được hàng tỷ đô la tiền quỹ liên bang cho cơ sở hạ tầng nhưng ngay bây giờ, người có quyền lực sẽ là tuyến đầu nhận các hợp đồng, công việc và dự án trong cộng đồng của họ. Chính quyền của tôi sẽ tạo ra sự phân phối công bằng và minh bạch các quỹ dành cho cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu bang, trong đó công dân có thể theo dõi cách thức và nơi chi tiêu quỹ – và ai là người đưa ra quyết định về nơi đạt được tiến bộ.
 • Tăng Cường Học Nghề: Làm việc với các trường cao đẳng kỹ thuật, doanh nghiệp nhỏ và công đoàn để tạo ra thêm hơn 20,000 chương trình học nghề trong các lĩnh vực từ xây dựng, thương mại cho đến lập trình và chăm sóc sức khỏe.
 • Bảo Vệ Người Lao Động: Những thay đổi về luật pháp và quy định được đảm bảo như nghỉ ốm có lương, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp và bãi bỏ luật miễn trừ khiến cộng đồng địa phương không thể thực hiện các hành động hỗ trợ người lao động.
 • Mua Sản Phẩm Của Georgia: Khuyến khích các cơ quan tiểu bang, dự án và nhà thầu mua nhiều sản phẩm của Georgia và sử dụng nhiều người lao động Georgia để hỗ trợ nền kinh tế địa phương của chúng ta.

Phục Hồi Nông Thôn

Người dân Georgia ở tất cả 159 quận — không chỉ các khu vực đô thị — xứng đáng được tiếp cận các cơ hội việc làm với mức lương cao, trường học vượt trội, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đẳng cấp thế giới. 

 • Đầu Tư Công Bằng Vào Tiếp Cập Băng Thông Rộng Với Giá Phải Chăng:  Chính phủ liên bang đang triển khai hàng triệu cơ sở hạ tầng băng thông rộng cho các vùng nông thôn ở Georgia, nhưng mọi quận đều có cơ hội tham gia. Chính quyền của tôi sẽ giám sát cách các quỹ được nhắm mục tiêu để đảm bảo rằng tất cả quận nông thôn đều có cơ hội nhận tiền đầu tư một cách công bằng. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương để đảm bảo việc truy cập Internet tốc độ cao phù hợp với túi tiền của nhiều người trong số hàng trăm nghìn hộ gia đình hiện không được phục vụ.
 • Công Thức Tài Trợ Toàn Diện cho Giáo Dục Nông Thôn: Mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em ở các quận nông thôn bằng cách áp dụng công thức tài trợ ghi nhận những thách thức mà cộng đồng nông thôn phải đối mặt, thu hút giáo viên tài năng với mức lương cạnh tranh, tạo ra các chương trình sau giờ học STEAM, tài trợ cho giao thông và nguồn lực và làm việc với các cơ quan và tổ chức phi lợi nhuận địa phương để cung cấp thêm nhiều lựa chọn giữ trẻ chất lượng ở các khu vực không được phục vụ đúng mức.
 • Bảo Vệ Bệnh Viện Nông Thôn và Tạo Ra Hàng Nghìn Việc Làm: Mở rộng Medicaid để hỗ trợ các bệnh viện ở nông thôn, thu hút chuyên gia y tế đến các cộng đồng không được phục vụ đúng mức và tăng số lượng người học nghề y ở các vùng nông thôn. Việc mở rộng Medicaid sẽ tạo ra hơn 60,000 việc làm mới ở vùng nông thôn của Georgia, bao gồm xây dựng, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ, đồng thời cung cấp khả năng tiếp cận bảo hiểm cho hơn 500,000 người dân Georgia khác. Các quận địa phương cũng sẽ tiết kiệm hàng triệu đô la cho dịch vụ chăm sóc không được trả thù lao – chi phí mà người dân Georgia không thể thanh toán hóa đơn – số tiền có thể phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cộng đồng.

Đầu Tư Vào Doanh Nghiệp Nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ là trái tim của nền kinh tế tiểu bang và là động lực quan trọng của sự chuyển dịch kinh tế cho cả chủ doanh nghiệp và người lao động. Georgia có hơn 1.1 triệu doanh nghiệp nhỏ, chiếm 99.6% tổng số doanh nghiệp ở Georgia.  Khoảng 1.7 triệu người Georgia đang làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ, chiếm gần 43% nhân viên của Georgia. Là chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân, chúng tôi cần một thống đốc hiểu được những rào cản đối với sự thành công của doanh nghiệp nhỏ và sẵn sàng đầu tư để mở rộng quy mô nền kinh tế của chúng tôi bắt đầu từ đây.

 • Quỹ Tăng Trưởng Vốn cho Doanh Nghiệp Nhỏ: Đầu tư 10 triệu đô la vào chương trình tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ không trùng lặp với các chương trình khó sử dụng hiện có và giúp phát triển khách hàng và thương mại. Phát triển quan hệ đối tác với tổ chức cho vay tư nhân và CDFI để nhân rộng các khoản đầu tư, đồng thời hỗ trợ các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo để giúp chủ doanh nghiệp bắt đầu, phát triển và mở rộng quy mô công ty. Khuyến khích hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho khu vực tư nhân bằng cách chỉ thị cho Sở Tài Chính và Ngân Hàng đánh giá hoạt động của các ngân hàng về cách tiếp cận, đầu tư tài chính và tham gia vào các chương trình hỗ trợ kỹ thuật.
 • Giấy Phép của Học Viên là Doanh Nhân: Thiết lập chương trình ươm tạo thông qua Sở Phát Triển Kinh Tế Georgia để hỗ trợ cho cá nhân đang tìm cách thành lập doanh nghiệp mới ở tiểu bang. Chương trình này sẽ hỗ trợ cho người khởi nghiệp lần đầu bằng cách miễn trừ phí nộp đơn, cho phép hoặc cấp giấy phép liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp mới, giáo dục và đào tạo những người có giấy phép trong tương lai và những người hiện đang có giấy phép. 
 • Chương Trình Đầu Tư Thương Mại Georgia: Sử dụng sức mua của Georgia để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ, bao gồm doanh nghiệp do phụ nữ, người da màu, cựu chiến binh, người khuyết tật và người ở vùng nông thôn làm chủ, bằng cách chỉ thị cho Sở Dịch Vụ Hành Chính thiết lập và giám sát mục tiêu mua của tất cả cơ quan tiểu bang.
 • Sáng Kiến Đa Dạng Của Nhà Cung Cấp Georgia: Chỉ thị cho tất cả cơ quan tiểu bang, khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ, tích cực tìm kiếm và hỗ trợ nhà cung cấp mới thuộc sở hữu của các nhóm không được đại diện trong quyền sở hữu doanh nghiệp, bao gồm cả phụ nữ, người da màu, cựu chiến binh và người khuyết tật. Yêu cầu nhà thầu lớn ở tiểu bang thực hiện các chương trình khuyến khích sự đa dạng của nhà cung cấp. 
 • Chương Trình Đầu Tư Thương Mại Georgia: Sử dụng sức mua của Georgia để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ bằng cách chỉ thị Sở Dịch Vụ Hành Chính thiết lập và giám sát mục tiêu mua của tất cả cơ quan tiểu bang. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ để giúp họ đảm bảo và hoàn thành các hợp đồng mua hàng của tiểu bang.

Vận Tải

Georgia phải tiếp tục đầu tư vào một loạt dịch vụ vận tải trên toàn tiểu bang. Cải thiện giao thông vận tải là một thành phần quan trọng để củng cố nền kinh tế của tiểu bang chúng ta. Đây là động lực chính thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế và xã hội cho chủ doanh nghiệp, người lao động và gia đình. 

 • Cải Thiện Năng Lực Tăng Trưởng trong Ngành Vận Tải: Đầu tư vào vận tải thông qua năng lực lưu kho; cấp ưu đãi quỹ tổng quát khi thích hợp; bao gồm cả vận tải như một hình thức sử dụng thuế nhiên liệu động cơ được phép mà không làm mất đi những nỗ lực hiện tại của chúng tôi về đường, cầu và các dự án phát triển kinh tế.
 • Mở Rộng Các Lựa Chọn Vận Tải: Thúc đẩy phát triển kinh tế và kết nối nhiều người với các cơ hội việc làm bằng cách đầu tư vào các tuyến đường sắt chở khách đường dài. Hợp tác với cộng đồng địa phương để mở rộng và điều phối mạng lưới xe buýt và đường sắt đi lại, đặc biệt là ở các sa mạc giao thông nông thôn.
 • Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông vận tải mà người lao động và doanh nghiệp cần để đạt được thành công trên khắp Georgia, đặc biệt là ở những khu vực hiện không được phục vụ đúng mức.
 • Tăng Cường Các Lựa Chọn Vận Tải Dễ Tiếp Cận: Đấu tranh cho nhiều phương tiện vận tải không khẩn cấp đáng tin cậy và hiệu quả hơn để đảm bảo rằng người cao niên, người khuyết tật và những người khác có thể đến các cuộc hẹn y tế, trường học và nơi làm việc. Thúc đẩy các nỗ lực của địa phương để khởi động nhiều chương trình tài xế tình nguyện.

Chuyển Dịch Giáo Dục

Trong cương vị thống đốc tiếp theo của Georgia, tôi sẽ ưu tiên tiếp cận dịch vụ giữ trẻ và giáo dục cho tất cả trẻ em – bất kể trẻ là ai hay sống ở đâu. Một khởi đầu sớm đầy vững chắc và giáo dục công được tài trợ đầy đủ là nền tảng để xây dựng một tiểu bang mà mọi gia đình đều có quyền tự do và cơ hội để phát triển.

Trẻ em ở Georgia hiện đang bị tụt hậu trong nhiều loại thước đo khác nhau, bao gồm cả khả năng tiếp cận dịch vụ và tỷ lệ tốt nghiệp. Con cái của chúng ta xứng đáng được hỗ trợ từ khi còn bé cho đến khi lập nghiệp, bắt đầu bằng nền giáo dục chất lượng cao mang đến cho con cái chúng ta cơ hội vươn tới ước mơ. Georgia có các nguồn lực để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non, tài trợ đầy đủ cho giáo dục và mở rộng khoản trợ cấp HOPE, nhưng những người hiện đang nắm quyền từ chối làm điều đúng đắn. 

Chúng tôi đã sẵn sàng hình dung ra nhiều thứ hơn cho trẻ em không chỉ đơn giản là nền giáo dục đầy đủ và chúng tôi sẵn sàng bầu ra những nhà lãnh đạo cam kết biến sự xuất sắc thành hiện thực.

Sơ Sinh đến 4 Tuổi – Giữ Trẻ và Mầm Mon

Cam kết của chúng tôi về giáo dục nên bắt đầu bằng sự tập trung vào trẻ sơ sinh ba tuổi, giai đoạn đầu của quá trình giữ trẻ và trước khi đi học mẫu giáo. Cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao với giá phải chăng cho tất cả gia đình là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất mà chúng tôi có thể thực hiện để giúp các bậc cha mẹ phát huy hết tiềm năng và chuẩn bị cho tất cả trẻ em trở thành công dân có kỹ năng, toàn diện và có tinh thần công dân trong tương lai. Theo Liên Minh Giáo Dục Sớm Georgia dành cho Học Sinh Sẵn Sàng, chi phí giữ trẻ sơ sinh trung bình hàng năm ở Georgia là $7,644, số tiền khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy như thể việc giữ trẻ phải chăng là nằm ngoài tầm với. Nếu không có dịch vụ giữ trẻ phải chăng, nhiều bậc cha mẹ sẽ không thể tham gia hoặc tiếp tục làm việc trong lực lượng lao động. Tương tự như vậy, giáo dục mầm non hỗ trợ trẻ em các kỹ năng và công cụ cần thiết để bắt đầu đến trường để sẵn sàng học hỏi, thích nghi và thành công.

 • Chương Trình Học Bổng Bold Start: Đầu tư vào khả năng tiếp cận dịch vụ giữ trẻ trên toàn tiểu bang, đặc biệt là ở các cộng đồng có thu nhập thấp để đảm bảo rằng tất cả gia đình đều có thể tiếp cận dịch vụ giữ trẻ chất lượng với giá phải chăng. Chương Trình Học Bổng Bold Start sẽ chi trả toàn bộ chi phí giữ trẻ vượt quá 10% thu nhập của một gia đình.
 • Tăng Cường Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ Chất Lượng Cao: Giảm tình trạng thiếu nhân viên bằng cách mở rộng tín thuế cho nhân viên giữ trẻ, hợp tác với các tổ chức tài chính và tổ chức hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các doanh nghiệp giữ trẻ mới và hướng mục tiêu đến các vùng nông thôn không được phục vụ đúng mức và giờ làm việc phi truyền thống bằng cách làm việc với các cơ quan dựa vào cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Giải quyết tình trạng sa mạc giữ trẻ bằng cách rút bớt tất cả các quỹ liên bang hiện có để tài trợ toàn bộ cho hoạt động giữ trẻ.
 • Hỗ Trợ Các Gia Đình Trong Việc Tăng Thời Gian Nghỉ Phép Có Lương: Củng cố các gia đình bắt đầu bằng việc đầu tư sớm. Hiện tại nhân viên của tiểu bang Georgia chỉ đủ điều kiện được nghỉ phép có lương tối đa ba tuần (120 giờ) mỗi năm sau khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Tăng thời gian nghỉ phép có lương sẽ giúp cải thiện sự phát triển lành mạnh và sức khỏe của  mẹ, đồng thời tăng cường an ninh kinh tế.
 • Giáo Dục Mầm Mon ở Georgia: Tài trợ đầy đủ cho giáo dục mầm non ở Georgia, chương trình rất được săn đón và hiệu quả, để làm cho giáo dục mầm non thực sự phổ cập và dễ tiếp cận đối với tất cả các gia đình muốn tham gia. 

Giáo Dục Công K-12

Giáo dục là một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về thành công kinh tế – cho cả cá nhân và nền kinh tế của tiểu bang. Georgia đứng thứ 30 toàn quốc về giáo dục mầm non và K-12. Tuy nhiên, thống đốc đương nhiệm đã không dẫn đầu về giáo dục trước và trong thời gian xảy ra đại dịch.
Ông đã rút tiền tài trợ cho giáo dục sớm trong nhiệm kỳ của mình và cắt gần một tỷ đô la từ giáo dục vào năm ngoái. Năm nay, đề xuất hiện tại của ông đã khôi phục ít hơn một nửa số tiền mà ông cắt giảm và được tài trợ bởi khoản đầu tư liên bang. Ngân quỹ liên bang rót vào một lần để lại lỗ hổng lớn trong lời hứa tài trợ cho giáo dục của tiểu bang dành cho trẻ em. Georgia phải đảo ngược tác động của sơ suất này bằng cách đầu tư vào nhu cầu của đứa trẻ từ lúc lọt lòng cho đến khi lập nghiệp – và khoản đầu tư của chúng tôi phải vượt ra khỏi khuôn khổ bức tường của lớp học để đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ. 

 • Cập Nhật và Tài Trợ Đầy Đủ cho Công Thức Giáo Dục Cơ Bản Chất Lượng của Georgia: Công thức QBE đã không được sửa đổi để đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của học sinh, gia đình và cộng đồng. Georgia phải áp dụng công thức tài trợ giáo dục toàn diện không chỉ trả lương cao cho giáo viên mà còn phải giải quyết những thực tế mới: giải quyết trực tiếp mối tương quan giữa nghèo đói và kết quả giáo dục kém, đầu tư vào phương tiện đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn, cung cấp nguồn lực cho các vị trí chủ chốt như y tá và giáo viên dạy thay và đầu tư vào công nghệ để giúp trẻ em có thể cạnh tranh trong Thế kỷ 21. 
 • Thiết Lập Việc Tăng Lương Cho Giáo Viên Cố Định: Trong khi thống đốc đương nhiệm đưa ra các khoản tăng lương từng bước và không đủ cho giáo viên tại các sự kiện công cộng, ông không đưa ra được cơ cấu tài trợ bền vững để thu hút các nhà giáo dục tài năng đến Georgia. Cứ 4 giáo viên thì có 1 giáo viên đang cân nhắc bỏ nghề vì những thử thách mới và lâu dài. Giáo viên, nhân viên hỗ trợ giảng dạy và nhân viên xứng đáng nhận được mức lương cạnh tranh và sự đầu tư, chứ không phải là các mối đe dọa khác đối với các nguồn lực trong nỗ lực chia rẽ người dân Georgia vì lợi ích chính trị. Trường học phải có đủ kinh phí để thúc đẩy các điều kiện làm việc tuyệt vời cho giáo viên và giảng viên, đồng thời trả lương cho giáo viên về công việc thiết yếu mà họ làm để giáo dục trẻ em ở Georgia.
 • Thiết Lập Dự Án Đang Phát Triển cho Nhà Giáo Dục ở Georgia: Đầu tư vào việc phát triển năng lực lãnh đạo cho ban giám hiệu nhà trường và tạo điều kiện để tạo ra nguồn giáo viên mạnh mẽ sẵn sàng làm việc ở mọi vùng của tiểu bang. Chúng tôi sẽ xây dựng các dự án đang phát triển này với sự hợp tác cùng các trường đại học của tiểu bang để cung cấp văn bằng giáo dục và ưu đãi như chương trình hoàn trả khoản vay cho sinh viên đối với những người sẵn sàng giáo dục trẻ em ở các khu vực không được phục vụ đúng mức. Tôi sẽ mở rộng các nguồn lực cho Học Viện Lãnh Đạo Trường của Thống Đốc để nâng cao khả năng cung cấp hệ thống hỗ trợ toàn diện và công bằng cũng như xây dựng năng lực cho các nhà giáo dục ở Georgia.
 • Kết Thúc Các Chương Trình Chuyển Đổi Đô la của Trường Công Lập: Đô la công nên chuyển vào trường công. Tôi sẽ phản đối tín thuế và chứng từ thuế của trường tư.
 • Tăng Cường Sự Hiện Diện của Chuyên Gia Sức Khỏe Tâm Thần: Cung cấp tài trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh và nhà giáo dục để có thêm cố vấn học đường cho tất cả học sinh cũng như tiếp cận dịch vụ khám từ xa và các chương trình sáng tạo khác để hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Hiệp Hội Cố Vấn Học Đường Hoa Kỳ đề xuất tối thiểu một cố vấn trên 250 học sinh. Tỷ lệ ở Georgia hiện là 1 cố vấn trên 432 học sinh, tỷ lệ quá cao. 
 • Bảo Vệ Giáo Dục Toàn Diện và Trung Thực: Từ chối các nỗ lực dạy trẻ em thông tin sai lệch trong hệ thống trường công lập. Con em chúng ta xứng đáng được hưởng một nền giáo dục đầy đủ và trung thực mà không đe dọa đến nguồn tài trợ của trường. Một số chủ đề như chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc hay Đường Mòn Nước Mắt rất khó, nhưng con em chúng ta phải được học những bài học và bối cảnh phù hợp với lứa tuổi. Cha mẹ và giáo viên nên tham gia vào các cuộc trò chuyện này; tuy nhiên, không trường học nào phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì đã dạy lịch sử chính xác của quốc gia này hoặc chuẩn bị cho con em chúng ta đối mặt với thế giới đa dạng mà chúng đang sống. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ phản đối các chính sách tạo ra sự chia rẽ giữa nhà giáo dục và gia đình, đồng thời tôi sẽ hỗ trợ chương trình xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác giữa những người tham gia nhiều nhất vào thành công của con em chúng ta.
 • Loại Bỏ Miễn Trừ Gây Hại: Kể từ năm 2015, hệ thống trường học có thể được “miễn trừ” khỏi các luật, quy tắc và hướng dẫn giáo dục của tiểu bang, mang lại hiệu quả cho các khu học chánh địa phương quyền phủ quyết đối với các chính sách của Đại Hội Đồng Georgia về giáo dục công lập. Những miễn trừ này cho phép các khu học chánh bỏ qua luật của tiểu bang liên quan đến sĩ số lớp tối đa, sức khỏe và giáo dục thể chất, yêu cầu chứng nhận của giáo viên và hơn thế nữa, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giáo dục công ở Georgia. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ xem xét lại chính sách miễn trừ để loại bỏ các trường hợp miễn trừ gây hại và đảm bảo rằng bất kỳ miễn trừ được phép nào cũng cung cấp tính linh hoạt cho địa phương mà không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục công lập mà trẻ em Georgia đáng được hưởng.
 • Hỗ Trợ Con Em Chúng Ta: Phản đối bất kỳ luật nào sẽ gây tác động bất lợi hoặc tăng khả năng bị tổn hại cho học sinh. Ví dụ: theo CDC, 35% học sinh chuyển giới có ý định tự tử khi học trung học. Thanh niên chuyển giới và không phải là người song tính được tiếp cận môi trường khẳng định giới tính ở trường – như một đội thể thao hỗ trợ – ít có nguy cơ tìm cách tự tử hơn 25% trong suốt một năm.
 • Tăng Cường Tài Trợ và Hỗ Trợ cho Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn và Bị Thiệt Thòi: Cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu của cá nhân, bao gồm cả hỗ trợ cho học viên ESL, học sinh da màu, trẻ khuyết tật và học sinh có thu nhập thấp. 

Giáo Dục Sau Trung Học và Đại Học

Ở Georgia, đầu tư vào giáo dục đại học phải mở rộng để tạo ra những con đường dẫn đến mọi cấp độ giáo dục sau trung học và chúng tôi phải cung cấp khả năng tiếp cận hỗ trợ cho tất cả các em học sinh. Georgia phải làm nhiều hơn nữa để tăng cơ hội giáo dục sau trung học và giúp học sinh tốt nghiệp từ bất kỳ chương trình công lập nào mà họ lựa chọn mà không bị mắc nợ.

 • Tài Trợ Đầy Đủ cho Chương Trình Hỗ Trợ Dựa Trên Nhu Cầu Đại Học: Georgia là một trong hai tiểu bang không có kinh phí viện trợ theo nhu cầu, mặc dù có cơ chế hiện có mà thống đốc đương nhiệm đã từ chối cấp vốn. Nguồn tài trợ này sẽ đảm bảo rằng sinh viên của chúng ta – bất kể con đường giáo dục mà họ chọn hoặc những thách thức tài chính mà họ phải đối mặt – sẽ có cơ hội theo đuổi ước mơ và tốt nghiệp mà không bị mắc nợ.  
 • Khôi Phục Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Miễn Học Phí: Các trường cao đẳng kỹ thuật của Georgia đóng vai trò quan trọng đối với nhiều sinh viên bằng cách nhấn mạnh vào đào tạo thực hành, tập trung vào nghề nghiệp trong các ngành nghề và kỹ năng kỹ thuật. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ làm việc để nhiều người dân Georgia có thể tiếp cận trường cao đẳng kỹ thuật bằng cách khôi phục các chứng chỉ và văn bằng kỹ thuật miễn học phí cho sinh viên có điểm trung bình 2.0. Ngoài ra, tôi sẽ làm việc với Hệ Thống Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Georgia để đảm bảo rằng việc tài trợ phù hợp với ưu tiên chiến lược trong những năm tới và có sẵn cho các trường cao đẳng kỹ thuật để thu hút sinh viên.
 • Khôi Phục Thời Gian Được Thuê Làm Việc Trong Trường: Các hành động gần đây của Hội Đồng Quản Trị Georgia nhằm loại bỏ thời gian được thuê làm việc trong trường đã làm suy yếu nghiêm trọng các trường đại học công lập của chúng tôi. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ khôi phục các biện pháp bảo vệ cho đội ngũ giảng viên tài năng và tận tâm ở trường cao đẳng và đại học Georgia bằng cách khôi phục thời gian được thuê làm việc trong trường. Thời gian được thuê làm việc trong trường xây dựng một hệ thống bảo vệ việc làm mạnh mẽ, đây là điều cần thiết cho khả năng cạnh tranh tài năng và tạo ra sự đổi mới của Georgia.
 • Loại Bỏ Rào Cản đối với Giáo Dục Đại Học: Tôi sẽ hỗ trợ các chương trình nhằm tăng cơ hội giáo dục đại học cho người dân Georgia đang gặp rào cản trong việc tiếp cận, bao gồm cả thanh niên được nhận nuôi tạm thời, học sinh da màu, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên đại học năm nhất, sinh viên khuyết tật, sinh viên DREAMer, học viên người lớn, cựu chiến binh và gia đình quân nhân.
 • Đầu Tư vào HBCU and HSI của Georgia: Chính quyền của tôi sẽ đầu tư vào các trường Đại Học và Cao Đẳng Phục Vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Phi, cả công lập và độc lập để hỗ trợ dịch vụ cho sinh viên Georgia. Thông qua những cải cách của chúng tôi đối với HOPE, nhiều sinh viên tại HBCU công lập sẽ có đủ khả năng kinh tế để hoàn thành chương trình học. Tương tự như vậy, khi dân số người Mỹ Latinh tăng lên, chúng tôi sẽ hỗ trợ các Tổ Chức Giáo Dục Phục Vụ Người Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ tìm hiểu cách hợp tác với các trường cao đẳng và đại học độc lập để thực hiện nhiều chương trình cầu nối mùa hè nhằm hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là sinh viên đại học năm nhất, chuyển tiếp từ trung học lên đại học.
 • Bảo Vệ Sinh Viên của Chúng Ta: Tôi sẽ thúc đẩy nhiều môi trường học tập an toàn, bảo mật và có khả năng đáp ứng. Chúng tôi sẽ bãi bỏ việc thực hiện trong trường, cung cấp hoạt động đào tạo nhiều hơn cho cảnh sát của trường và khuyến khích đối thoại hiệu quả giữa cơ quan thực thi pháp luật và sinh viên để giải quyết các mối quan tâm về an toàn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người sống sót sau cuộc tấn công tình dục bằng cách làm việc để xác định lỗ hổng trong biện pháp bảo vệ, quy trình báo cáo và dịch vụ. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của sinh viên DREAMer khi họ theo đuổi mục tiêu giáo dục.

Chuyển Dịch Xã Hội

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi hiểu rằng nơi chúng ta bắt đầu sẽ không xác định nơi chúng ta kết thúc. Tôi lớn lên cùng năm anh chị em của mình, cha mẹ tôi làm việc chăm chỉ và vẫn phải vật lộn để chi trả hóa đơn, đảm bảo nền giáo dục tốt nhất cho sáu đứa con và đạt được Giấc Mơ Mỹ. Họ đã dạy chúng tôi rằng chìa khóa thành công là niềm tin, gia đình, phục vụ, giáo dục và trách nhiệm. Tuy nhiên, họ cũng cho các anh chị em của tôi và tôi thấy rằng chúng tôi có trách nhiệm làm cho thế giới trở nên công bằng hơn, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào chúng tôi có thể.

Ở Georgia ngày nay, có rất nhiều người đang làm tốt, một số làm rất tốt và những người khác có được những gì họ muốn. Chúng ta nên ăn mừng thành công ở Georgia, nhưng chúng ta không bao giờ có thể hành động như thể cơ hội là một đặc ân. Ở Hoa Kỳ, cơ hội là nền tảng trong cách chúng ta nghĩ về tương lai: cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Trong cương vị thống đốc, tôi cam kết sẽ giải quyết những rào cản ngăn cản quá nhiều người dân Georgia có ước mơ lớn và tiến về phía trước. Mã Zip, hoàn cảnh xuất thân hay quyền lực không nên quyết định tương lai của bạn hay gia đình bạn.

Chúng ta phải làm việc vì những gì chúng ta muốn và đôi khi cuộc chiến này khó khăn hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, trò chơi không bao giờ được gian lận. Đó là lý do tại sao chúng ta bầu ra các nhà lãnh đạo – không phải để chọn người chiến thắng và người thua cuộc mà là trọng tài công bằng, người chỉ ra những tác nhân xấu và cố gắng hết sức để san bằng sân chơi.

Tôi từng là luật sư thuế, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận và tác giả bán chạy nhất. Tất cả chúng ta đều sẽ vấp ngã và đôi khi vấp ngã, nhưng thành công không bao giờ nằm ngoài tầm với. Những gì cha mẹ tôi truyền đạt cho tôi là những gì tôi muốn cho tất cả Georgia: một đối tác trong chính phủ, người có thể giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.

Chuyển dịch xã hội là cách chúng ta mô tả việc theo đuổi đó: nhà ở có giá phải chăng, cộng đồng an toàn, công bằng dân sự, giao thông hiệu quả, khả năng bắt đầu cuộc sống ở đây và lựa chọn để an hưởng tuổi già tại chỗ. Tuy nhiên, ở Georgia, sự hợp tác này với người dân sẽ trở thành thang cuốn – chứ không phải mỏ neo.

Nhà Ở An Toàn với Giá Phải Chăng

Nhà ở an toàn với giá phải chăng là điều cần thiết cho cuộc sống và cơ hội phát triển của mọi người dân Georgia. Một ngôi nhà được duy trì tốt và an toàn sẽ hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần, dẫn đến thành tích giáo dục cao hơn và tiềm năng việc làm, giảm sự tham gia của hệ thống tư pháp hình sự và tăng sự giàu có và hạnh phúc chung cho cộng đồng. Điều này là đúng cho dù chúng ta đang sống ở thành phố lớn, thị trấn nhỏ hay cộng đồng nông thôn của Georgia. Trong cương vị thống đốc, tôi sẵn sàng thực hiện các giải pháp quan trọng cho những thách thức về nhà ở của Georgia.

 • Mở Rộng Nhà Ở với Giá Phải Chăng: Cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các cộng đồng địa phương, bao gồm quỹ nhà ở với giá phải chăng của tiểu bang để cho phép mỗi cộng đồng tiếp cận các nguồn lực quan trọng nhằm đáp ứng những thách thức của địa phương. Điều này sẽ bao gồm việc triển khai hợp lý hàng triệu khoản hỗ trợ cho thuê chưa sử dụng được giải ngân cho Georgia.
 • Giảm Thách Thức về Nhà Ở: Giải quyết các nhu cầu đa dạng về nhà ở cho người khuyết tật, gia đình quân nhân và cựu chiến binh và người tái hòa nhập cộng đồng. Chương trình phiếu thưởng, hỗ trợ khẩn cấp, viện trợ và biện pháp bảo vệ khác có thể góp phần hỗ trợ những người dân Georgia này.
 • Bảo Vệ Người Thuê và Chủ Nhà Tốt ở Georgia: Giải quyết vấn đề phân biệt đối xử, hoạt động kinh doanh bất chính và hồ sơ trục xuất do ngược đãi và cải cách tòa án trục xuất để ngăn chặn các khoản phí quá cao và điều kiện sống không an toàn. Gia đình thuê nhà và chủ nhà tuân thủ luật pháp và có trách nhiệm xứng đáng nhận được những cải cách pháp lý thông thường sẽ làm cho tòa án hoạt động tốt hơn cho gia đình và chủ sở hữu tài sản.
 • Cải Thiện An Toàn Nhà Ở: Phủ quyết và ủng hộ việc bãi bỏ luật ngăn chặn các cộng đồng địa phương cung cấp nhà ở an toàn với giá phải chăng cho cư dân. Đầu tư vào các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như ánh sáng, cải tiến thiết kế kiến ​​trúc và vật liệu.
 • Nơi Trú Ẩn và An Toàn: Hỗ trợ nạn nhân của bạo hành gia đình và tấn công tình dục bằng cách đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ ở mọi vùng của tiểu bang có thể cung cấp hỗ trợ và nơi trú ẩn. Vào năm 2020, hơn 5,600 nạn nhân và con cái của họ đã được cung cấp gần 120,000 đêm nương náu ở những nơi tạm trú cho nạn nhân bạo hành gia đình ở Georgia và hơn 15,700 nạn nhân đã phải bỏ đi vì thiếu không gian. Nhu cầu này rất lớn và khoảng cách dịch vụ phải được thu hẹp.
 • Đầu Tư Vào Dịch Vụ Cho Người Vô Gia Cư: Tăng số lượng và khả năng tiếp cận để cung cấp thêm giường tạm trú, hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ chuyển tiếp để giải quyết tình trạng vô gia cư tạm thời và chấm dứt chu kỳ vô gia cư dài hạn đang hoành hành trong cộng đồng của chúng ta.

Tuổi Già và Độc Lập

Người cao niên của Georgia là tài sản to lớn đối với tiểu bang chúng ta. Cho dù nhờ kinh nghiệm sống của họ trong lực lượng lao động đa dạng của tiểu bang hay khả năng lãnh đạo tự nguyện mà họ cung cấp cho các tổ chức cộng đồng, người cao niên là người không thể thiếu trong việc xây dựng các cộng đồng thịnh vượng ở mọi vùng của Georgia.

 • Tăng Cường Các Trung Tâm Nguồn Lực cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật: Giúp nhiều người cao niên tại chỗ bằng cách tăng cường hỗ trợ cho Các Trung Tâm Nguồn Lực Người Cao Niên và Người Khuyết Tật, nơi cung cấp kết nối quan trọng giữa người cao niên và dịch vụ. Dành nguồn lực cho chương trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng và Chương Trình Dịch Vụ Tại Nhà và Dựa Vào Cộng Đồng để cắt giảm thời gian chờ đợi và danh sách chờ các dịch vụ như trợ lý y tế tại nhà, bữa ăn được giao và nhu cầu chăm sóc cá nhân.
 • Cải Thiện Các Lựa Chọn Phương Tiện Vận Chuyển cho Người Cao Niên: Tăng khả năng tiếp cận và số lượng phương tiện vận chuyển y tế không khẩn cấp đáng tin cậy và hiệu quả để đảm bảo rằng người cao niên và những người khác có thể đến các cuộc hẹn y tế. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy các nỗ lực của địa phương để khởi động nhiều chương trình tài xế tình nguyện.
 • Mở Rộng Medicaid: Chúng tôi sẽ mở rộng Medicaid để giúp đỡ người cao niên sớm chưa đủ tuổi hưởng Medicare, cụ thể là người cao niên bị mất việc làm hoặc làm việc cho chủ lao động không cung cấp bảo hiểm y tế. Việc mở rộng Medicaid cũng sẽ rót thêm tiền vào hệ thống để đáp ứng nhu cầu sống được trợ giúp của nhiều người cao niên hơn.
 • Làm Mới Thành Viên Nội Các là Người Cao Niên: Thành Viên Nội Các là Người Cao Niên của Georgia đã cung cấp sự hợp tác liên ngành giữa các cơ quan tiểu bang, nhà cung cấp và tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết những thách thức mà người cao niên phải đối mặt và chúng tôi mong muốn khôi phục công việc quan trọng này. Thật không may, dưới thời thống đốc đương nhiệm của Georgia, ý kiến quan trọng này đã bị bỏ qua và nội các đã không hoạt động.

An Toàn Súng

Người dân Georgia xứng đáng có một cách tiếp cận chu đáo về cách chúng ta giữ an toàn cho cộng đồng, kết hợp tôn trọng quyền sở hữu súng và trách nhiệm giải trình về an toàn súng. Năm 2019, Georgia xếp thứ 14 toàn quốc về số lượng người chết vì súng và Georgia xếp thứ hạng cao hơn bất kỳ tiểu bang nào khác về xuất khẩu súng dùng cho tội phạm. Người dân Georgia xứng đáng có một cách tiếp cận chu đáo về cách chúng ta giữ an toàn cho cộng đồng, kết hợp tôn trọng quyền sở hữu súng và trách nhiệm giải trình về an toàn súng.

 • Ngừng hoặc Bãi Bỏ Việc Mang Theo Vũ Khí Phạm Tội: Thống đốc đương nhiệm tìm cách thông qua luật sẽ dễ dàng giúp tội phạm mang theo vũ khí giấu giếm mà không có giấy phép. Được một số người gọi là “không được mang theo”, luật này sẽ cho phép 5,300 người bị từ chối trong năm 2020 mang theo vũ khí giấu giếm vào năm 2022. Kế hoạch của Kemp sẽ trang bị vũ khí cho những cá nhân này và mang chúng trên đường phố, vào nhà thờ và trường học. Việc này cũng tạo ra kẽ hở cho những kẻ bạo hành gia đình và người mắc bệnh tâm thần tránh bị phát hiện và tìm được vũ khí gây sát thương.
 • Bãi Bỏ Luật Mang Súng, ‘Súng Ở Mọi Nơi’ và Trả Lại Súng: Luật chống an toàn này đã bị phản đối bởi các nhà quản lý trường đại học, nhà giáo dục, mục sư và giáo dân ở Georgia, cũng như đa số người dân Georgia. Tôi cũng sẽ cải cách luật “Trả Lại Súng”, được mô tả là “luật về súng nghiêm trọng nhất ở Georgia” và bị cơ quan thực thi pháp luật phản đối vì luật này yêu cầu súng dùng để phạm tội phải được đưa trở lại đường phố.
 • Khép Lại Lỗ Hổng Bạo Hành Gia Đình: Chúng ta phải thông qua luật ngăn chặn kẻ bạo hành gia đình, tấn công tình dục và rình rập tiếp cận súng, có thể bao gồm cả việc cấm sở hữu và yêu cầu kẻ bạo hành gia đình phải giao nộp súng hoặc đạn dược. Luật pháp ở các tiểu bang khác để giải quyết “khoảng cách từ bỏ” này đã giảm 14% các vụ giết bạn tình liên quan đến súng.
 • Bảo Vệ Người Mắc Bệnh Tâm Thần và Gia Đình của Họ: Georgia phải tuân theo luật của các tiểu bang khác để cho phép gia đình nộp đơn xin lệnh bảo vệ do rủi ro cực cao. Khi một người thân yêu đối mặt với những thách thức về sức khỏe tâm thần khiến họ có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, gia đình và cơ quan thực thi pháp luật nên có cách để kiến ​​nghị tòa án tạm thời hạn chế quyền tiếp cận súng.

Nhập Cư

Mọi người cần được đối xử với phẩm giá và sự tôn trọng cơ bản của con người, bao gồm cả thành viên của cộng đồng nhập cư, những người là một phần cấu thành nên tiểu bang chúng ta. Tiểu bang phải theo đuổi cải cách nhập cư công bằng và toàn diện, cân bằng giữa cuộc trò chuyện về an toàn và nhu cầu tạo ra con đường trở thành công dân cho cá nhân đang ở đất nước này. Chính sách nhập cư hiệu quả cũng công nhận vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới như một nơi nương náu và tị nạn cho những người đang chạy trốn khỏi sự ngược đãi và hãm hại.

 • Phản Đối Việc Tách Trẻ Em: Tôi cực lực phản đối việc tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ chúng một cách tàn nhẫn và vô đạo đức. Bất kể đảng phái chính trị nào, tất cả chúng ta đều phải đứng lên và lên tiếng vì những người không có quyền lên tiếng – hoặc có nguy cơ gây thiệt hại không thể bù đắp cho những gia đình này và quốc gia chúng ta.
 • Cải Thiện Mối Quan Hệ của Cộng Đồng với Cộng Đồng Nhập Cư: Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để cải thiện giao tiếp và gắn kết với các cộng đồng nhập cư. Georgia phải từ chối hành vi đẩy mọi người vào hoàn cảnh ít được quan tâm và ngăn cản bất kỳ cư dân nào báo cáo tội ác, dù là nạn nhân hay nhân chứng. Hệ thống đó làm suy yếu khả năng của cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện công việc của họ và gây hại cho tất cả chúng ta.
 • Trao Quyền Học Tập cho Sinh Viên DREAMer: Tôi sẽ bảo vệ các quyền của sinh viên DREAMer khi họ theo đuổi mục tiêu giáo dục. Kế hoạch của tôi về giáo dục đại học góp phần đưa mọi người dân Georgia vào con đường đi đến giáo dục sau trung học mà không bị mắc nợ. Nhiều người không nhận ra rằng thống đốc có khả năng bổ nhiệm Hội Đồng Quản Trị, cơ quan giám sát hệ thống sau trung học. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ đảm bảo người nhập cư, phụ nữ, người da màu và người khuyết tật phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị. Chúng ta cũng phải cung cấp lộ trình cho người nhận DACA tiếp cận nền giáo dục đại học ở Georgia.

Quyền của LGBTQ+

Trong suốt sự nghiệp hoạt động công ích, tôi đã thể hiện cam kết kiên định trong việc hỗ trợ bình đẳng cho người dân Georgia thuộc LGBTQ+. Một chính phủ hiệu quả phải bảo vệ các quyền công dân và chống lại hành vi phân biệt đối xử. Từ việc ủng hộ bình đẳng hôn nhân và các biện pháp bảo vệ toàn diện tại nơi làm việc cho đến phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới, tôi sẵn sàng xây dựng một quốc gia mạnh mẽ hơn, tươi sáng hơn, nơi cánh cổng cơ hội mở ra cho mọi người dân Georgia.

 • Cải Thiện và Thực Hiện Các Quyền Dân Sự và Nhân Quyền: Áp dụng các biện pháp bảo vệ về nhà ở, việc làm và chỗ ở công cộng cho tất cả người dân Georgia, kể cả người sợ bị phân biệt đối xử.
 • Tôn Trọng Các Gia Đình ở Georgia: Tăng cường quyền của các bậc cha mẹ thuộc LGBTQ+, những người muốn phát triển gia đình nhưng chưa có các biện pháp bảo vệ pháp lý cần thiết.
 • Nuôi Dưỡng và Bảo Vệ Trẻ Em thuộc LGBTQ+: Phát triển các chương trình học đường chủ động hỗ trợ trẻ em thuộc LGBTQ+ và nỗ lực ngăn chặn tình trạng bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử.
 • Nền Kinh Tế Công Bằng và Đa Dạng cho Tất Cả Người Dân Georgia: Cải tổ Ủy Ban Cơ Hội Bình Đẳng Georgia thành Ủy Ban Nhân Quyền Georgia. Ủy ban được tái cấu trúc này sẽ có khả năng thiết lập lộ trình rõ ràng cho các khiếu nại về quấy rối và là điểm giới thiệu cho người lao động ở Georgia, cũng như giám sát việc hòa giải hoặc điều tra hành vi quấy rối đối với người lao động không được liên bang quan tâm.

Quyền của Người Khuyết Tật

Một chính quyền hiệu quả phải bảo vệ các quyền công dân và chống lại hành vi phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Mặc dù đã hơn ba mươi năm kể từ khi Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ được thông qua, người khuyết tật vẫn đang đấu tranh để được hòa nhập, có cơ hội bình đẳng và ổn định kinh tế. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ hợp tác với cộng đồng người khuyết tật ở Georgia để thực hiện những lời hứa của ADA: cơ hội bình đẳng, tham gia đầy đủ, sống độc lập và tự túc về kinh tế.

 • Tăng Cường Biện Pháp Bảo Vệ Người Khuyết Tật: Thúc đẩy an ninh kinh tế cho người Georgia khuyết tật bằng cách chấm dứt biện pháp thực hiện trả lương dưới mức tối thiểu và bảo vệ người Georgia khuyết tật bằng cách thực hiện trả lương công bằng.
 • Nhà Ở Phải Chăng và Dễ Tiếp Cận: Tạo động lực để tăng nguồn cung nhà ở với giá phải chăng và dễ tiếp cận có thể đáp ứng nhu cầu của người Georgia khuyết tật và buộc chủ nhà phải chịu trách nhiệm về hành vi phân biệt đối xử.
 • Hỗ Trợ Người Đang Đối Phó với Hội Chứng Covid Kéo Dài: Đấu tranh cho các biện pháp bảo vệ người chịu Hội Chứng Covid Kéo Dài để đảm bảo rằng dịch vụ điều trị dễ tiếp cận và giá phải chăng cũng như luật chống phân biệt đối xử của liên bang được thực thi trong trường hợp người chịu Hội Chứng Covid Kéo Dài trở thành người khuyết tật.
 • Mở Rộng Medicaid: Tăng khả năng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế cho người Georgia, bao gồm cả người khuyết tật.

Chăm Sóc Sức Khỏe

Tất cả người dân Georgia đều xứng đáng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với giá phải chăng để hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần của họ cũng như được đảm bảo về tài chính. Trong đại dịch, hơn 30,000 người dân Georgia đã chết vì biến chứng Covid và hàng nghìn người khác bị thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn. Tác động đến sức khỏe tâm thần của Covid và căng thẳng của đại dịch tiếp tục ảnh hưởng đến gần như mọi cộng đồng. Tỷ lệ người trưởng thành ở Georgia cho biết tình trạng lo lắng hoặc trầm cảm gia tăng đã tăng vọt lên 30% vào năm 2021, nhưng chúng tôi có 143 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trên 100,000 người dân Georgia. Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nông thôn vốn đã mỏng manh do Georgia không mở rộng được Medicaid đã bị kéo dài hơn nữa bởi đại dịch Covid và các cộng đồng nông thôn vẫn đang quay cuồng. Ở quận Hancock, cứ 100 người thì có một người chết vì biến chứng Covid.

Trong khi Covid tàn phá tiểu bang chúng ta, các vấn đề chăm sóc sức khỏe khác vẫn tiếp tục. Georgia dẫn đầu phần lớn toàn quốc về số lượng người không có bảo hiểm, thứ hạng khủng khiếp đi kèm những hậu quả thực sự. Trẻ em của tiểu bang cũng đang gặp nguy hiểm: Khoảng 4/10 các quận của chúng ta KHÔNG có bác sĩ nhi khoa tổng quát. Ngoài ra, khoảng một nửa số quận của chúng ta không có Bác Sĩ Sản/Phụ Khoa và khoảng một nửa số quận không có bác sĩ tâm thần. Chênh lệch về địa lý, chủng tộc và sắc dân mà người dân Georgia trải qua hằng ngày ở tiểu bang là rõ ràng, được ghi nhận và không thể chấp nhận được. Georgia được gọi là tiểu bang nguy hiểm nhất đối với phụ nữ mang thai vì tỷ lệ người mẹ tử vong cao, đặc biệt là đối với các bà mẹ da đen.

Gánh nặng của bệnh mãn tính giảm không đồng đều ở nước ta: Người da đen đang chết vì các biến chứng của bệnh tiểu đường với tỷ lệ cao hơn gấp đôi so với người da trắng. Chênh lệch này xuất phát từ sự bất bình đẳng về mức độ bao phủ chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, mà còn do nghèo đói và thiếu khả năng tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng, nhà ở an toàn, ổn định và phương tiện vận chuyển đáng tin cậy. Việc Georgia tiếp tục không hành động trong việc mở rộng Medicaid là một thảm họa đối với gia đình, cộng đồng, sức khỏe cộng đồng thiếu nguồn lực và hệ thống bệnh viện quá tải.

Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ làm việc mỗi ngày để giải quyết trực tiếp kết quả sức khỏe của tiểu bang, củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế có ý nghĩa cho tất cả người dân Georgia.

Mở Rộng Medicaid

Georgia là một trong 12 tiểu bang từ chối mở rộng Medicaid. Hơn 1.5 triệu người dân Georgia thiếu bảo hiểm y tế và tỷ lệ không có bảo hiểm của chúng ta cao thứ hai toàn quốc. Khi chúng ta mở rộng Medicaid, hơn 500,000 người dân Georgia khác sẽ được tiếp cận và có thể đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không sợ bị mắc nợ y tế, hơn 60,000 việc làm mới sẽ được tạo ra trong các nền kinh tế địa phương và nhiều bệnh viện nông thôn sẽ có thể duy trì hoạt động.

Thành Lập Nhóm Hành Động vì Công Bằng Y Tế của Georgia

Người dân Georgia phải đối mặt với mê cung các cơ quan tiểu bang, nhà cung cấp tư nhân và quy định bảo hiểm khi họ chỉ đơn giản là muốn khỏe lại. Nhóm hành động của chúng ta sẽ loại bỏ những trở ngại để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của tất cả người dân Georgia. Tôi cũng sẽ yêu cầu các chương trình y tế hợp tác với tiểu bang để xác định và giải quyết chênh lệch về khả năng tiếp cận và kết quả chăm sóc sức khỏe trong các nhóm dân cư mà họ phục vụ.

Tăng Cường Phát Triển và Duy Trì Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe

Nhân viên chăm sóc sức khỏe đang trải qua tình trạng kiệt sức, trầm cảm và lo lắng. Kể từ tháng Hai năm 2020, ngành chăm sóc sức khỏe giảm 306,000 việc làm trên toàn quốc. Hơn một nửa số y tá chăm sóc cấp tính và trọng yếu đang nghĩ đến việc bỏ nghề này, từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu y tá hiện có. Chúng ta phải giải quyết tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe thường xuyên và mới cũng như tình trạng kiệt sức trong nghề chăm sóc sức khỏe, đồng thời tuyển dụng và giữ chân nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong các cộng đồng nông thôn. Tôi cũng sẽ tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng sức khỏe công cộng của tiểu bang và phát triển mạng lưới nhân viên y tế cộng đồng, người hỗ trợ sinh, nhà cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà và chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng để giúp người dân Georgia kết nối và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe hành vi và xã hội mà họ cần để trở nên khỏe mạnh và hiệu quả.

Tạo Ra Định Chuẩn Tiếp Cận Covid

Đảm bảo rằng dịch vụ điều trị dễ tiếp cận với giá phải chăng cho hàng ngàn gia đình có người thân đang ở viện dưỡng lão hoặc đang điều trị Hội Chứng Covid Kéo Dài. Cũng làm việc với tổng chưởng lý của tiểu bang để đảm bảo luật chống phân biệt đối xử của liên bang được thực thi trong trường hợp Hội Chứng Covid Kéo Dài trở thành khuyết tật.

Tạo Ra Kế Hoạch Khôi Phục Dài Hạn Sau Covid

Tạo ra và thường xuyên cập nhật kế hoạch minh bạch, dựa trên cơ sở khoa học và đủ thông tin trong thế giới thực về cách chúng ta giải quyết quá trình chuyển đổi lâu dài từ đại dịch sang Covid đặc hữu trong trường học, doanh nghiệp và tổ chức công. Đại dịch đã chạm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống: chúng ta đã phải trải qua những mất mát, tổn thương và tình trạng gián đoạn sâu sắc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, nơi làm việc, tình hình tài chính, trường học và cộng đồng. Các tác động này sẽ không biến mất khi tuyên bố hết Covid. Chúng ta phải theo dõi và ứng phó với những hậu quả đã biết và không lường trước được của cuộc khủng hoảng sức khỏe kéo dài một thế kỷ.

Bảo Vệ Quyền Sinh Sản

Bảo vệ quyền của phụ nữ và gia đình trong việc đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe và quyền của bác sĩ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc. Đảm bảo rằng tất cả người dân Georgia đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mở rộng Medicaid để giải quyết cuộc khủng hoảng tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh của Georgia.

Hỗ Trợ Gia Đình Quân Nhân và Cựu Chiến Binh

Georgia là nơi đặt căn cứ của 13 đơn vị quân đội, gần hai triệu thành viên gia đình quân nhân và một trong những cựu chiến binh mạnh nhất của Hoa Kỳ. Georgia phải giữ lời hứa của quốc gia với họ và chúng ta phải đảm bảo rằng kỹ năng và kinh nghiệm của họ được đánh giá đúng mức như một phần quan trọng của tiểu bang và nền kinh tế của chúng ta.

Cải Thiện Quá Trình Chuyển Đổi từ Phục Vụ sang Trường Học và Nghề Nghiệp

Nhiều thành viên hoàn thành nhiệm vụ của họ và cần thêm nguồn lực để chuyển sang cuộc sống thường dân; sáng kiến ​​“A Promise Kept” là bước quan trọng đầu tiên, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ những chuyển đổi này.

Tín Thuế Cơ Hội Việc Làm cho Cựu Chiến Binh Georgia

Khuyến khích người sử dụng lao động thuê cựu chiến binh và tính kinh nghiệm thu được khi ở trong quân đội theo thang lương và vị trí. 

Sáng Kiến Giáo Dục Đại Học cho Cựu Chiến Binh Georgia

Tiếp tục giảm bớt rào cản cho cựu chiến binh theo đuổi giáo dục đại học bằng cách cung cấp nhân viên hỗ trợ cựu chiến binh tận tâm tại mọi trường cao đẳng và đại học, nhiều cơ hội chuyển đổi tín chỉ hơn và hỗ trợ tài chính bổ sung.

Kết Thúc Tình Trạng Vô Gia Cư của Cựu Chiến Binh

Chấm dứt tình trạng vô gia cư của cựu chiến binh Georgia thông qua liên doanh liên bang, tiểu bang và tổ chức phi lợi nhuận để nhanh chóng xác định những cựu chiến binh không có nhà ở, cựu chiến binh trong danh sách chờ nhà ở và cựu chiến binh có nguy cơ để kết nối họ với dịch vụ hỗ trợ và nhà ở lâu dài với giá phải chăng.

Bảo Vệ Đạo Luật Người Bảo Vệ của Chúng Ta

Bảo đảm luật pháp toàn diện để hỗ trợ cựu chiến binh trong các vấn đề từ cho vay cắt cổ, phòng chống tự tử, chăm sóc sức khỏe không đầy đủ và nghèo đói sau khi triển khai.

Tạo Ra Văn Phòng Hòa Nhập Quân Đội

Giải quyết những thách thức mà cựu chiến binh da màu, cựu chiến binh nữ và cựu chiến binh LGBTQ+ phải đối mặt bằng cách phối hợp các nỗ lực tiếp cận cộng đồng chuyên biệt và giải quyết các thách thức về sức khỏe, nhà ở, giáo dục, việc làm và pháp lý của những cộng đồng này.

Hành Động Môi Trường

Chúng ta phải xây dựng và bảo tồn môi trường ở tiểu bang, công nhận không khí và nước sạch quan trọng như thế nào đối với cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta, dự đoán sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và ảnh hưởng của môi trường đến các gia đình ở Georgia và dẫn đến quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đồng thời tạo ra việc làm và các ngành công nghiệp mới. Kế hoạch hành động môi trường của tôi sẽ tạo ra sự tăng trưởng việc làm đáng kể thông qua sản xuất năng lượng tiên tiến, công nghệ đổi mới và nỗ lực sử dụng năng lượng hiệu quả. Chúng tôi sẽ đào tạo và đào tạo lại người lao động để có công việc được trả lương cao trong các lĩnh vực năng lượng tiên tiến, đồng thời phối hợp hành động ở cấp tiểu bang và địa phương và phát triển quan hệ đối tác công tư để có tác động lớn hơn trên toàn tiểu bang nhằm thực hiện các giải pháp năng lượng tiên tiến.

Tạo Ra Việc Làm Mới từ Sản Xuất cho đến Viết Mã

Năng lượng tiên tiến tạo ra con đường sự nghiệp từ trình độ sơ cấp cho đến tay nghề cao trong các lĩnh vực và khu vực, bao gồm cả ước tính ban đầu là 25,000 – 40,000 việc làm. Georgia sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các nghề nghiệp được trả lương cao trong sản xuất, thiết kế hệ thống, phát triển dự án, xây dựng, lắp đặt và vận hành – tất cả đều rất quan trọng đối với nền kinh tế năng lượng tiên tiến. Ngành công nghiệp năng lượng tiên tiến chuyên sâu về sản xuất thúc đẩy công việc cho kỹ sư, thợ máy, lập trình viên và lắp đặt, cũng như quản trị viên, kế toán, tài xế xe tải, lực lượng bán hàng và một loạt các nghề nghiệp khác.

Phát Triển Lực Lượng Lao Động Công Nghệ Môi Trường

Đào tạo lực lượng lao động, học nghề và quan hệ đối tác với các cơ sở lao động và giáo dục sẽ đảm bảo cơ hội tồn tại cho tất cả người lao động. Ngoài ra, Georgia cũng sẽ tuân thủ các biện pháp thực hiện tốt nhất để đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và các nhóm không được đại diện đúng mức.

Đảm Bảo Đầu Tư Công Bằng Theo Khu Vực

Việc làm trong ngành năng lượng tiên tiến có thể được phát triển trên khắp tiểu bang Georgia. Những nơi như Quận Mitchell và Hòn Đảo Tybee đã tận dụng năng lượng tiên tiến để tạo ra việc làm và cơ hội mới thông qua năng lượng mặt trời và ngành công nghiệp gỗ thành công ở Georgia đã tạo ra thị trường bền vững về sinh khối. Năng lượng thủy điện, gió, năng lượng mặt trời và sinh khối có tác động kinh tế trên toàn tiểu bang và với sự hợp tác và trọng tâm, các nguồn năng lượng này có thể trở thành động cơ của sự thịnh vượng cho nhiều người dân Georgia hơn.

Loại Bỏ Phí và Giảm Chi Phí Tiện Ích

Georgia sẽ tăng cường việc áp dụng dễ dàng các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng sạch, có thể làm giảm chi phí tiện ích cho người dùng bình thường. Theo luật tiểu bang, Georgia cho phép tài trợ cho chủ sở hữu bất động sản có thể sử dụng khoản vay để cải thiện hiệu quả năng lượng và thanh toán khoản vay thông qua định mức thuế tài sản, nhưng việc thực hiện đã bị chậm lại. Georgia sẽ làm việc với chính quyền địa phương để tăng cơ hội sử dụng năng lượng hiệu quả cho người dân Georgia.

Kế Hoạch Tiết Kiệm Xanh cho Người Nộp Thuế

Georgia sẽ áp dụng các sáng kiến xanh của chính phủ nhằm thúc đẩy hiệu quả năng lượng và giảm thiểu chất thải, không chỉ tạo ra việc làm mà còn tiết kiệm tiền đóng thuế cho người dân. Các hành động đơn giản như cập nhật quy chuẩn xây dựng, kiểm tra lưới điện và chuyển sang mua các phương tiện sử dụng năng lượng sạch có thể tiết kiệm cho người nộp thuế. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hiệu quả năng lượng trên toàn Georgia bằng cách đưa ra ưu đãi tài chính để đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng xây dựng công cộng cao.

Thực Hiện Dự Án Bản Đồ Xanh Georgia cho Nhà Đầu Tư

Từ cơ hội về gió và thủy điện ở Bắc Georgia cho đến sinh khối ở Nam Georgia và công suất năng lượng mặt trời trên toàn tiểu bang, đổi mới năng lượng tiên tiến sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Nông dân và chủ sở hữu đất được quản lý để lấy gỗ đã bắt đầu sử dụng đất hiện có để tiếp cận các trang trại năng lượng mặt trời và quan hệ đối tác phù hợp, Georgia có thể sử dụng địa hình đa dạng hiệu quả hơn.

Thành Lập Ngân Hàng Phát Triển Xanh Georgia

Hỗ trợ đầu tư tư nhân, đặt ra các mục tiêu năng lượng tái tạo có thể đạt được cho dịch vụ tiện ích điện, hướng tới mục tiêu tín thuế sản xuất năng lượng tiên tiến và làm việc với tất cả các cộng đồng địa phương quan tâm để hợp lý hóa việc áp dụng các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng tiên tiến nhằm tạo ra 25,000 việc làm.

Mở Rộng Cơ Quan Đăng Ký Kiểm Tra Trình Tự Cac-bon của Georgia

Đăng ký tất cả các đặc tính của tiểu bang phù hợp với nhà đầu tư thị trường tư nhân một cách có hệ thống. Phần đóng góp công khai từ số tiền thu được trong hoạt động tài chính sẽ dùng để đáp ứng các mục tiêu phát triển xanh trên toàn tiểu bang.

Kích Hoạt Đoàn Bảo Tồn của Thanh Niên Georgia

Đầu tư và tận dụng chương trình này để đào tạo và tuyển dụng trong quá trình thực hiện hiệu quả năng lượng ở khu dân cư và làm việc với dịch vụ tiện ích của tiểu bang để tìm ra cơ hội hiện đại hóa lưới điện của chúng ta.

Bảo Vệ Nguồn Cấp Nước

Theo đuổi các giải pháp pháp lý và quy định cho chất thải tro xỉ than độc hại bằng cách yêu cầu bảo quản tro than an toàn, tham gia giám sát liên tục tất cả địa điểm lưu trữ chất độc hại đó để phát hiện rò rỉ, đồng thời cung cấp ngay nguồn cấp nước thay thế và xử lý nước ngầm khi rò rỉ xảy ra.

Bảo Vệ Sáng Kiến Con Người

Chỉ thị cho Ban Bảo Vệ Môi Trường của Georgia thực hiện hành động để bảo vệ người dân Georgia khỏi chất độc nguy hiểm trong môi trường, xác định quy trình giải quyết “hóa chất mãi mãi” được thải ra ở Bắc Georgia và sông Ogeechee và đặt ra thời gian biểu cụ thể cho hoạt động xử lý cuối cùng đối với tồn kho tại các địa điểm nguy hiểm ở tiểu bang. Ngoài ra, ngân sách để cơ quan tiểu bang để giải quyết chất thải thương mại, công nghiệp và nông nghiệp.

Cải Cách An Toàn Công Cộng và Tư Pháp Hình Sự

Dưới sự quản lý của Thống Đốc Nathan Deal, Georgia đã có những bước tiến quan trọng để cải cách hệ thống tư pháp và bảo vệ an toàn công cộng. Cải cách được thúc đẩy bởi sự thừa nhận rằng (1) chúng ta đang phải trả cái giá rất đắt cho một hệ thống không mang lại kết quả chúng ta cần và (2) chúng ta có thể và phải làm tốt hơn để đạt được công lý thực sự. Cải cách không chỉ dẫn đến sự sụt giảm tổng thể về số lượng nhà tù, mà còn giảm 30% số người da đen bị giam giữ trong khoảng thời gian 8 năm. Ngoài ra, số lượng thanh niên bị giam giữ và giam cầm an toàn giảm lần lượt hơn 1/3 và 11%.

Tuy nhiên, công việc này còn lâu mới hoàn thành khi Thống Đốc Deal rời nhiệm sở. Thật đáng tiếc, hơn 4 năm qua, hệ thống bị coi nhẹ này đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Tỷ lệ giam giữ ở Georgia – 968 trên 100,000 người (bao gồm nhà tù, nơi giam giữ người nhập cư và cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên) – là một trong những tỷ lệ cao nhất toàn quốc và cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chúng tôi dẫn đầu cả nước về tỷ lệ án treo, cao hơn gấp ba lần tỷ lệ trung bình của cả nước và gần gấp đôi so với quốc gia xếp thứ hai.

Đáng buồn thay, những con số này tương ứng với tình trạng bạo lực gia tăng của người dân Georgia dưới chính quyền đương nhiệm. Bạo lực súng đạn và giết người đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2019-2020 ở các khu vực thành thị, ngoại ô và nông thôn. Nhà tù ở Georgia đã xuống cấp đến mức Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện.

Brian Kemp hiện đang đề xuất $600 triệu để “cải tạo” nhà tù cũ. Chúng ta không thể xây dựng hoặc mua lại để thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Giờ là lúc để bắt kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm và ưu tiên an toàn công cộng, nhưng chúng ta cũng phải thực hiện các biện pháp can thiệp có tính chiến lược để giảm số lượng tù nhân nhằm tránh tạo ra vòng tròn tái phạm.

Cải cách của chúng ta sẽ dựa trên dữ liệu và bằng chứng, nhưng cũng dựa trên kinh nghiệm — chúng ta cần học hỏi từ kinh nghiệm sống của các gia đình trên toàn tiểu bang để đảm bảo rằng nhiều người dân Georgia của chúng ta có thể trở thành một phần của nền kinh tế chứ không phải một phần của hệ thống công lý.

Chỉ Thị Mức Lương Tối Thiểu Tiêu Chuẩn cho Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật

Thiết lập và tài trợ mức lương tối thiểu tiêu chuẩn cho tất cả cơ quan thực thi pháp luật, không phải là khoản tiền thưởng $1,000 một lần. Lòng tin giữa các cộng đồng và cơ quan thực thi pháp luật là điều cần thiết và đã trở nên tồi tệ hơn. Cơ quan thực thi pháp luật phải biết rằng họ được đánh giá cao và có thể sống trong các khu vực mà họ phục vụ. Để thay đổi tương lai, chúng ta phải thừa nhận tác động không cân xứng của hệ thống pháp luật hình sự đối với các cộng đồng da màu trong suốt quá khứ của Georgia.

Đổi Mới Hội Đồng Cải Cách Tư Pháp Hình Sự

Chúng tôi tiếp tục cam kết sẽ làm tốt hơn vì tất cả người dân Georgia bằng cách xây dựng dựa trên hoạt động lưỡng đảng của Hội Đồng Cải Cách Tư Pháp Hình Sự của Thống Đốc Deal. Triệu tập các bên liên quan trong phạm vi tư pháp hình sự để ban hành các giải pháp dựa trên bằng chứng và xây dựng lại hệ thống hoạt động hiệu quả cho tất cả mọi người, công bằng hơn và xây dựng cộng đồng an toàn hơn.

Cập Nhật Đào Tạo POST và Tăng Tính Minh Bạch

Phối hợp với Hội Đồng Đào Tạo và Tiêu Chuẩn Sĩ Quan Hòa Bình Georgia để phát triển các tiêu chuẩn đào tạo về thực thi pháp luật giúp giảm leo thang tình trạng bạo lực, cải thiện sự tương tác với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và giảm nhu cầu sử dụng vũ lực. Chính sách thực thi pháp luật minh bạch thúc đẩy lòng tin và xây dựng các mối quan hệ giúp cộng đồng của chúng ta an toàn hơn.

Giảm Các Rào Cản để Tái Hòa Nhập Thành Công

Một thành phần quan trọng của hoạt động tái hòa nhập thành công là hỗ trợ người không phạm tội sau khi trở về cộng đồng để chuyển sang một cuộc sống tốt đẹp hơn. 4.2 triệu người Georgia (hơn 1/3 dân số của tiểu bang) có tiền án hình sự. Người có tiền án có thể bị ngăn không cho tiếp cận nhà ở, việc làm, học tập và các cơ hội khác trong suốt phần đời còn lại của họ. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc hạn chế quyền truy cập hoặc xóa các hồ sơ tội phạm cũ, quá trình mà Georgia đã bắt đầu trong những năm gần đây nhưng còn phải đi xa hơn nữa. Việc ban hành luật “xóa bỏ tiền án” sẽ giúp tự động xóa hồ sơ tội phạm sau khi ai đó vẫn không phạm tội trong một khoảng thời gian nhất định. Năm tiểu bang đã thực hiện các chính sách này, bao gồm cả Virginia trong năm 2021.

Xóa Đói Giảm Nghèo

Nghèo đói không nên là một điều kiện của công lý và chúng ta có thể thay đổi những kết quả này bằng cách loại bỏ quản chế tư nhân, cải thiện dịch vụ trước khi xét xử và giám sát, tăng cường chương trình chuyển hướng và tòa án giải trình (ví dụ: tòa án cựu chiến binh và tòa án ma túy) và đưa ra các hình phạt dân sự thay vì xử phạt hình sự đối với một số tội phạm giao thông và ma tuý ở mức độ thấp.

Khôi Phục Nguồn Tài Trợ Bị Cắt Giảm Cho Chương Trình Chuyển Đổi

Việc chuyển hướng thanh thiếu niên có nguy cơ từ khi còn nhỏ có thể ngăn cản sự tham gia của họ vào hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên. Đầu tư mạnh mẽ vào chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm, đặc biệt cho thanh thiếu niên có nguy cơ trong các cộng đồng không được phục vụ đúng mức, giúp trẻ em và cộng đồng an toàn hơn. 

Quyền Bỏ Phiếu

Trong cương vị người sáng lập nhiều tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền bầu cử, tôi đã thể hiện cam kết hướng tới một nền dân chủ mạnh mẽ ở Georgia và hơn thế nữa. Mọi người dân Georgia đều có khả năng đăng ký bỏ phiếu và ghi lại lá phiếu đó một cách chính xác – mà không có rào cản có tính hệ thống. Trong cương vị thống đốc, tôi sẽ ưu tiên quyền bỏ phiếu là điều cần thiết cho nền dân chủ và chính quyền hiệu quả. Tôi sẽ thúc đẩy cả cơ quan hành chính và người ủng hộ pháp luật để thực hiện những điều sau:

Biện Pháp Thực Hiện Ghi Danh Cử Tri Được Cải Thiện và Biện Pháp Bảo Vệ Thích Hợp

Người dân Georgia đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng không có cơ hội đăng ký có thể đăng ký bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Chúng tôi sẽ đảm bảo đơn xin ghi danh cử tri bằng giấy thông thường được xử lý trong vòng 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư bảo mật ở cấp cao nhất cho tất cả cơ sở hạ tầng bỏ phiếu, bao gồm cả hệ thống ghi danh cử tri.

Hỗ Trợ Các Quận và Đảm Bảo Việc Bỏ Phiếu Thuận Tiện

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các quận có hoạt động đào tạo, nguồn lực và sự linh hoạt cần thiết để phục vụ cử tri và làm việc với Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao để cung cấp sự nhất quán cho cử tri trên khắp 159 quận. Việc bỏ phiếu ở Georgia phải dễ tiếp cận bằng cách yêu cầu phân bổ công bằng các địa điểm bỏ phiếu và nguồn lực cho địa điểm bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu Cử. Địa điểm bỏ phiếu phải ổn định, thuận tiện và bình đẳng với cử tri. Chúng tôi sẽ đầu tư vào các khu bầu cử di động để hỗ trợ người cao niên, người Georgia khuyết tật và người Georgia bỏ phiếu ở những khu vực có thời gian chờ đợi lâu. Bưu phí gửi lá phiếu qua thư phải miễn phí.

Chấm Dứt Việc Tùy Ý Từ Chối Lá Phiếu

Phiếu bầu phải được tính nếu chúng được bỏ trong quận của cử tri – cũng giống như thông lệ trong các khoảng thời gian bỏ phiếu sớm. Lá phiếu qua thư phải được tính nếu chúng được đóng dấu bưu điện trước và trong Ngày Bầu Cử.

Ngừng Sắp Xếp Gian Lận Khu Vực Bầu Cử ở Cấp Tiểu Bang và Địa Phương

Tôi sẽ phủ quyết bản đồ cùng với các quận được sắp xếp gian lận khu vực bầu cử, cho dù là cơ quan lập pháp của tiểu bang hay Quốc Hội. Hơn nữa, chúng ta phải chấm dứt biện pháp can thiệp của tiểu bang và khôi phục quyền kiểm soát của địa phương trong các cuộc bầu cử địa phương.

Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.