Một Georgia vững mạnh hơn bắt đầu ngay từ bây giờ. Tham gia cùng chúng tôi.

  *Bằng cách cung cấp số điện thoại di động, quý vị đồng ý nhận tin nhắn văn bản và cuộc gọi tự động định kỳ từ Stacey Abrams và Abrams đang chạy đua ghế Thống Đốc kèm theo tin tức, cập nhật và thông tin về chiến dịch và các vấn đề liên quan. Tần suất tin nhắn sẽ thay đổi. Có thể mất phí nhắn tin và dữ liệu. Soạn tin nhắn theo cú pháp: HELP để biết thêm thông tin. Soạn tin nhắn theo cú pháp: STOP để ngừng nhận tin nhắn. Chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng tin nhắn SMS sẵn có tại: staceyabrams.com/privacy-policy/.

  Stacey Abrams speaking to a white male constituent.
  Stacey Abrams sitting in a chair speaking to supporters with a bookshelf behind her.
  Stacey at Ma Duke's Home Cook'n in Macon, GA
  Stacey Abrams at a podium speaking to Spelman College in Atlanta, Georgia
  Stacey Abrams headshot

  Stacey Abrams

  Stacey không ngừng chiến đấu vì Georgia, không bao giờ đánh mất niềm tin rằng –chúng ta có thể cùng nhau dốc sức xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Quý vị cũng không nên đánh mất niềm tin đó. Chúng ta có thể cùng nhau giúp các gia đình tiết kiệm tiền, giúp các cộng đồng trở nên thịnh vượng và mang đến cho con em chúng ta những cơ hội phát triển tuyệt vời nhất.

  Nhân Tố Kiến Tạo Thay Đổi Không Hề Nao Núng

  Sau chiến dịch tranh cử ghế thống đốc năm 2018 có tính đột phá, Stacey đã không từ bỏ. Bà đã quay trở lại làm việc vì người dân Georgia:

  Stacey Abrams hugging a young Black girl (age 4-6) in a well lit room
  Thông qua nhiều vị trí lãnh đạo trong các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận và khu vực chính phủ, Stacey đã mở ra cánh cửa cơ hội cho những người khác trên khắp Georgia.

  xóa nợ y tế cho người dân Georgia…

  Stacey Abrams helping make food in a kitchen.
  Stacey đã giúp trả khoản nợ y tế của 68,000 người dân Georgia.

  đưa tiền trở lại túi của các gia đình…

  Stacey Abrams standing outside a house with a group of supporters.
  Stacey đã ủng hộ việc mở rộng Medicaid cho hơn 500,000 người dân Georgia và tạo ra hơn 60,000 việc làm ở Georgia.

  đấu tranh để mở rộng Medicaid…

  Stacey Abrams walking through a fence opening with supporter.
  Stacey đã gây quỹ để cung cấp ngân phiếu trị giá $1,000 cho 100,000 gia đình có nhu cầu.
  Stacey Abrams greeting a supporter.
  Stacey đã giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn cần thiết để duy trì hoạt động và tạo việc làm.

  giúp các doanh nghiệp nhỏ trụ vững…

  Stacey walking with two young supporters
  Trở thành người quyên góp cơ sở bằng cách bấm vào số tiền dưới đây. Ủng hộ hoạt động của chúng tôi vì Một Tiểu Bang Georgia.
  Nếu quý vị đã lưu thông tin thanh toán bằng ActBlue Express thì khoản quyên góp của quý vị sẽ được chuyển ngay lập tức.

  Chuẩn bị cho chiến dịch